Výběr peněz skončí už za dva dny 6. ledna.

Do programu se letos přihlásilo 270 neziskových organizací. Grantová komise vytipovala v každém z 20 regionů tři nejzajímavější projekty, o tom čtvrtém rozhodla veřejnost. Jednotlivé projekty musí vybrat celkem alespoň 5000 korun nebo získat příspěvky minimálně od pěti různých dárců. Z našeho regionu soutěží tyto čtyři projekty:

Podpora vstupu na trh práce
Organizace: KONÍČEK, o. p. s., Na Zlaté stoce 14, 370 05 České Budějovice, www.konicekcb.cz

„Prostřednictvím individuální podpory chceme zpřístupnit otevřený trh práce osobám se zdravotním znevýhodněním," říká Martina Barvínková, ředitelka organizace, která letos v červnu oslavila deset let svého trvání.
„Základním kritériem pro cílovou skupinu je přiznání invalidního důchodu. Individuální podpora vychází ze systému podporovaného zaměstnávání, jehož obsahem je nejen intenzivní práce s klientem, ale i navázání spolupráce s potencionálními zaměstnavateli," dodává Martina Barvínková s tím, že přispívají ke zkvalitnění života a rozvoji osobnosti dětí i dospělých nejen se znevýhodněním.

Inovace technologie tísňové služby
Organizace: Domy s pečovatelskou službou, Vyšehradská 260, 381 01 Český Krumlov,
www.dpskrumlov.cz

„Telekontaktní služba usnadní život samotným starším či zdravotně postiženým spoluobčanům, kterým umožní setrvání doma, aniž by museli trvale využívat služeb různých pečovatelských zařízení, ale i jejich blízkým, kteří o ně pečují," zdůrazňuje Anna Litvanová, sociální pracovnice a koordinátorka odlehčovací a tísňové služby. „Tato služba je vhodná pro občany, kteří v důsledku stáří nebo zdravotního postižení potřebují stálé spojení s případnou pomocí," dodává Litvanová.

Dobrovolník v každém z nás
Organizace: KreBul, o.p.s., Zlatá stezka 145, 383 01 Prachatice, www.krebul.cz

„Dobrovolník již není člověk na dobrovolně-povinné chmelové brigádě z minulého období," usmívá se ředitel Zdeněk Krejsa. „Je to člověk, který chce věnovat svůj čas, energii a vůli do něčeho, co má smysl, přijít do kontaktu s jinými lidmi, získat praxi, naučit se odpovědnosti, zlepšit týmovou spolupráci či udělat něco, co bude stát za vzpomínky a krásný pocit služby jiným. Tímto projektem chceme ukázat ohromný smysl dobrovolnické činnosti jako důležité složky lidské společnosti," říká Zdeněk Krejsa.

Terénní pečovatelská služba
Organizace: Borůvka Borovany, Petra z Lindy 147, 37312 Borovany,
www.boruvkaborovany.cz

„Projekt se týká pomoci klientům v jejich domácnosti s činnostmi, které by vzhledem ke svému postižení či věku sami nezvládli," říká Jiří Bajer, ředitel Borůvka Borovany. „Jsou to například pomoc při osobní hygieně, stravování, dovoz k lékaři či na pravidelné rehabilitace, podávání léků, ošetření na lůžku, úklid, nákupy nebo dovoz stravy."

Hlavní činností je terénní pečovatelská služba, poskytují i Školku pro seniory a připravují obědy ve vlastní kuchyni, které pak i rozvážejí.

S jednotlivými projekty se díky videomedailonkům mohou zájemci blíže seznámit na www.erapomaharegionum.cz. Zde můžete favorizované programy rovnou také podpořit.