Stejný byl také počet uzdravených, celkem 114, i aktuální počet pozitivních osob v regionu, tedy 52.

„Za uplynulých 24 hodin vyšetřily laboratoře v regionu 89 nových suspektních vzorků osob s podezřením na možné onemocnění COVID-19. Pozitivní nebyl žádný. Pátým dnem tak neregistrujeme žádný nový případ. To je samozřejmě pro Jihočechy skvělá zpráva, kéž by nám to vydrželo. Dodat k tomu lze jediné: Preventivní opatření jsou účinná, a když je lidé dodržují, a převezmou kus odpovědnosti za svoje zdraví do svých rukou, můžeme toto onemocnění marginalizovat a řídit průběh epidemie. S tím, jak se rozvolňuje pohyb osob a ruší či uvolňují protiepidemická omezení, což je samozřejmě pozitivní, o to více musíme dbát na dodržování základních pravidel osobní hygieny: Nošení roušek na veřejnosti a při kontaktu s druhými, časté a důkladné mytí rukou teplou vodou a mýdlem, používání dezinfekce a dodržování odstupu při osobním kontaktu ve veřejném prostoru,“ uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje doc. MUDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD.

Ze stávajících 52 aktivních případů COVID-19 na jihu Čech je jich aktuálně evidováno devatenáct na Českobudějovicku, třináct na Prachaticku, dvanáct na Táborsku, čtyři na Strakonicku, tři na Českokrumlovsku a jeden na Písecku. Jindřichohradecko hlásí nulu. Všech tamních 19 nemocných se už uzdravilo a dále nevylučuje koronavirus.

V porovnání s ostatními kraji z hlediska relativního výskytu COVID-19, tedy v počtu pozitivních případů přepočtených na 100 tisíc obyvatel regionu, si tak jižní Čechy udržují s 26,99 nemocnými na 100 tisíc obyvatel (k nedělní 18. hodině) dlouhodobě pozici regionu s výrazně nejnižším výskytem COVID-19 v ČR.

„Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo na jihu Čech dosud indikováno k vyšetření celkem 12 195 osob. V povinné karanténě se k nedělní 18. hodině nacházelo aktuálně 488 Jihočechů. Počet vyšetřených samoplátců se na jihu Čech v neděli zvýšil o 128 na celkových 583,“ konstatovala epidemioložka jihočeské KHS MUDr. Jitka Luňáčková.

Kvůli značnému zájmu přeshraničních pracovníků o testování zřídila KHS tři informační linky na číslech 736 514 326, 736 514 370 a 736 514 346, kde pendleři získají informace týkající se přeshraničních kontaktů. Odběrové místo na hranicích s Rakouskem v Dolním Dvořišti bylo přes víkend zavřené. Fungovat začne znovu v pondělí.

V činnosti je i informační linka pro Jihočechy, kteří zajíždějí za prací do Plzeňského kraje, kde je výskyt onemocnění především na Domažlicku výrazně vyšší. „Na čísle 737 206 073 mohou požádat o informace a především o přednostní otestování na některém z jihočeských odběrových míst,“ poznamenala Kvetoslava Kotrbová.

V sídle českobudějovické KHS v ulici Na Sadech jsou rovněž k dispozici balíčky s ochrannými prostředky pro chronicky nemocné osoby - pro onkologické pacienty, osoby s onemocněním srdce a oběhové soustavy, s cukrovkou atp. Přijít si mohou osobně nebo jejich zástupci po telefonické domluvě na čísle 736 514 349.

Podle verifikovaných dat krajské hygienické stanice bylo v neděli večer na jihu Čech mezi nemocnými COVID-19, kumulativně 100 žen a 72 mužů. Z celkových 172 potvrzených případů je 41 z Českobudějovicka, 37 ze Strakonicka, 28 z Prachaticka, 22 z Českokrumlovska, 19 z Táborska, 16 z Jindřichohradecka a devět z Písecka.

„Mezi pozitivně testovanými je deset dětí ve věku do 14 let. Čtrnáct nemocných je v kategorii od 15 do 24 let, osmadvacet v kategorii od 25 až 34 let, osmadvacet v kategorii od 35 do 44 let, šestadvacet v kategorii od 45 do 54 let a osmadvacet v kategorii od 55 do 64 let. Celkem 38 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+,“ doplnila MUDr. Luňáčková.

Kumulativní počet Jihočechů, kteří se vrátili ze zahraničí zpět do vlasti v rámci hromadných repatriací i samostatně a byli či ještě jsou pod dohledem jihočeských hygieniků, se v neděli zvýšil o 3 osoby na celkových 273.

Pravidelně aktualizovaný přehled o vývoji nákazy COVID – 19 v regionu lze nalézt na webových stránkách KHS Jihočeského kraje na adrese: https://www.khscb.cz . Celostátní data nabízejí webové stránky Ministerstva zdravotnictví: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19. Ve zveřejňovaných statistikách aktuálního počtu onemocnění COVID-19 dochází mezi webovými stránkami Ministerstva zdravotnictví a hygienických stanic k mírným odlišnostem. Ty jsou dány použitou metodikou: Zatímco MZ uvádí aktualizované údaje z průběžných hlášení nových případů pozitivity u osob s trvalým pobytem v Jihočeském kraji od všech vyšetřujících laboratoří, KHS zveřejňují nové případy, vyšetřované v regionu a to až po jejich verifikaci.

Aktuální situace výskytu COVID-19 v Jihočeském kraji

Údaje k 3. 5. 2020, 18. hod.

Celkový počet potvrzených případů nákazy: 172 (denní přírůstek 0)

Celkový počet osob indikovaných k testování: 12195

Počet testovaných vzorků za 24 hod.: 89

Počet testů samoplátců: (kumulativně od 29. 3. 2020) 583

Počet karantén: (aktuálně) 488

Celkový počet uzdravených: 114 (denní přírůstek 0)

Celkový počet úmrtí v souvislosti s COVID-19: 6 (denní přírůstek 0)

Aktuální počet osob s onemocněním COVID‑19 (bez vyléčených a úmrtí): 52

Nemocní podle pohlaví (kumulativně):

Ženy 100

Muži 72

Nemocní podle věku (kumulativně):

do 04: 2

05-09: 2

10-14: 6

do 14: 10

15-19: 1

20-24: 13

15-24: 14

25-34: 28

35-44: 28

45-54: 26

55-64: 28

65-74: 22

75+: 16

65+ : 38