Kapacita ZŠ bude pro první roky 30 žáků. Od září 2019 otevře škola jednu třídu pro 10 žáků, v září 2020 druhou třídu pro 10 žáků. „Kapacita těchto tříd je již téměř naplněna zájemci z řad rodičů, jejichž děti navštěvují naše rodinné centrum,“ podotkla Barbora Brosková, ředitelka RC Fazole. V roce 2021 a 2022 se škola rozšíří o sloučenou 3. – 5. třídu. „Můžeme předpokládat, že druhý stupeň bude otevřen od roku 2024,“ doplnila ředitelka s tím, že pro provoz školy bude třeba upravit prostory ve vile v Sedláčkově ulici.

V Rodinném centru Fazole funguje předškolní nultá třída už v tomto školním roce. „Role učitele v Montessori pedagogice je postavena na nenápadném vedení a taktní pomoci. Postupuje se od konkrétního k abstraktnímu a pro jednotlivé okruhy se využívají speciálně vyvinuté pomůcky. Tyto pomůcky usnadňují pochopení nových jevů, ale také zásadní měrou přispívají k hlubšímu a trvalejšímu uchování nově nabytých zkušeností a vědomostí,“ popsala Barbora Brosková princip pedagogiky. K výuce zde využívají také školní zahradu a exkurze.

ZŠ Fazole bude stejně jako současná Fazolka zapojena do programu Skutečně zdravá škola, který dbá o zdravé stravování, péči o zahradu a celkové povědomí o udržitelném rozvoji naší společnosti. Školné bude zpoplatněno, mělo by jít zhruba o pět tisíc korun měsíčně.

V pondělí 25. března od 16 hodin se mohou přijít rodiče seznámit s metodami v RC Fazole. Je možné navštívit i výuku v nultém ročníku. Zápis se bude konat 10. a 11. dubna.