V bývalém klášteře (původně dominikánském) na Piaristickém náměstí se konala akce, která veřejnosti představovala blížící se Velikonoce. Podle spolupořadatelky Hany Kalné mohla veřejnost dokonce sama přiložit ruku k dílu v pěti dílnách, jedna z nich například ukazovala práci tesaře, podle pramenů Kristova řemesla. Návštěvníci se také dozvěděli, proč je kříž symbolem křesťanských Velikonoc nebo co asi skutečně učedníci Páně jedli při Poslední večeři, co to je „chléb vysvobození“ a „chléb soužení“. Konala se i přednáška o prvním převoru kláštera Jindřichu Librariovi, jehož ostatky zde byly při nedávném archeologickém průzkumu možná nalezeny.

Hana Kalná odpověděla v souvislosti s akcí Deníku na několik dotazů.

Jak velký tým lidí akci zabezpečuje?

Vzala jsem si na starost organizační přípravu a koordinaci našich zážitkových workshopů, zahrnující komunikaci s naším skvělým týmem téměř 30 lidí. Navíc zaštiťuji jeden z těchto workshopů, pantomimu Na cestě životem.

Jak jste se sem dostala vy osobně?

Jsem jedna z dobrovolných spolupracovníků širšího týmu kolem otce Tomase pro akce tohoto typu. Jedním z oborů, který jsem vystudovala, je arteterapie. Z ní vycházím ve své dobrovolnické práci. Pro tento obor jsou příznačné tvořivé techniky sloužící zdravému rozvoji našeho já, včetně aktivního zapojování našich smyslů. Já tyto techniky aplikuju a zároveň propojuju s duchovní dimenzí, kterou v sobě každý z nás přirozeně máme.

A vnímáte širší okolnosti akce?

Sešlo se nám hned několik příznivých, do sebe zapadajících faktorů: je to krásný čas přicházejícího jara, nedávný nález ostatků převora Libraria, jenž přitáhly pozornost nás všech a v neposlední řadě to je genius loci tohoto cenného objektu. Právě zde žili vzdělaní dominikáni a tehdejším obyvatelům našeho města předávali životní moudrost, která se nám nabízí skrze biblický velikonoční příběh i dnes. Proto na tomto místě chceme přiblížit všem zájemcům sociokulturní i historický kontext slavení Velikonoc netradiční, zábavnou formou, vhodnou pro celou rodinu.