Co pro vás znamená skutečnost, že se Ježíš narodil?
Ježíš se jednou ptal svých apoštolů, za koho lidé pokládají Syna člověka. Poté, co řekli Ježíšovi názory lidí, se Ježíš zeptal a za koho mě pokládáte vy? Za všechny odpověděl Petr známým slovem: „Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha". A právě tato odpověď vysvětluje, kdo je Kristus, a zároveň objasňuje důvod vánoční radosti. Je jasné, že tam, kde máme nějakou radost, jí chceme společně oslavovat, a právě to je smysl slavení Vánoc: Radost, že Bůh se stal člověkem, jedním z nás.

Jaká míváte vánoční přání?
To, že jsme Vánoce obrovsky zúžili pouze na dárky, je nepochopením podstaty těchto svátků. Neříkám, že mne nepotěší byť třeba nepatrný dárek, když vím, že za ním je skryta upřímná touha udělat druhému radost. K tématu Vánoc se vyjádřil nádherně papež Benedikt XVI., když řekl, že v Evropě nejsme schopni dobře slavit Vánoce, protože Vánoce jsou radost z Dítěte, zatímco Evropou obchází strach z dítěte. Tím se poněkud vysvětlují naše rozpaky nad slavením Vánoc.

Byl jste jmenován diecézním biskupem v Litoměřicích zrovna 24. prosince 2003. Byl to určitě hezký vánoční dárek, že? Zároveň jste dostal titulární stolec ve Ptuji (Slovinsku). Byl jste v téhle oblasti na návštěvě? A kde se vám ve světě líbilo nejvíc?
Pro mě byl 24. prosinec 2003 nejen dárkem, ale především velikým překvapením. Přijal jsem tuto službu v litoměřické diecézi v důvěře, že je to pro mě Boží úkol, a tak jsem ho také po celou dobu vykonával.

Ve slovinské Ptuji jsem doposud nebyl, ačkoliv mám i velmi srdečné a vroucí pozvání od představitelů tohoto města, kteří jsou potěšeni, že někde existuje biskup, jenž je titulárním biskupem právě jejich města. Je několik míst na světě která jsem už mohl navštívit, ale ještě jsou mnohá, kde jsem nebyl, a která bych rád viděl. Za nejkrásnější místo, které jsem navštívil, považuji Svatou zem, místo narození a přítomnosti Ježíše Krista.

Mají biskupové vánoční přání?
Nevím, jaké mají různí biskupové vánoční přání. Mé přání je totožné se zpěvem andělů nad Betlémem: Aby byl na nebi oslavován Bůh, a na zemi aby vládl pokoj v srdci všech lidí.

Čím pro vás byly Vánoce, když jste byl kluk, a čím jsou teď? Kam se vypravíte na půlnoční?
Vánoce jsou obecně chápány jako nejkrásnější svátky. Mám nádherné vzpomínky na Vánoce prožívané v dětství v naší rodině. Myslím, že nejde o nějaké zvláštní zvyky, ale spíše o to, že v rodině panuje klid a harmonie po celý rok, a to nejen o Vánocích. Jako děti jsme nedostávaly nějaké drahé dary, spíše věci potřebné ke každodennímu životu. Cítili jsme vždy velikou lásku rodičů a prarodičů, kteří se o nás starali nejen tenhle jeden den, ale obětavě po celý život. Letošní Vánoce prožiji ve farnostech Ševětína, budu slavit třikrát půlnoční mši a následující den se setkám s věřícími ve třech farnostech. Velice se už těším.