„V rybářství a rybníkářství máme něco zvláštního, specifického. Společnost ho vnímá jako cosi velmi tradičního a cenného. Proto je kvalita vody v rybnících důležitým tématem," říká Zdeněk Adámek, akademický pracovník Ústavu akvakultury.

Už zhruba od 80. let, kdy se zintenzivnila výroba, však podle něj lidé na kvalitu vody nahlížejí spíše negativně. „Naši rodiče byli zvyklí na to, že rybníky byly velice čisté, chodili se tam koupat, a teď se jim zdá, že je voda znečištěná.  Pravdou je, že kvalita vody 
v rybnících se v posledních letech výrazně změnila. Ale zcela důrazně říkám změnila, ne zhoršila," upozorňuje Zdeněk Adámek.

Hlavní rozdíl je důsledkem rozsáhlé výstavby čisticích jednotek a čistíren odpadních vod. To změnilo charakter zatížení. Do povrchových vod se již prakticky nedostává znečištění v podobě splašků, ale naopak sem vytéká velké množství živin. „Jedná se především o fosfor. Enormně se totiž zvýšila spotřeba pracích prášků a z nich se fosfor dostává do povrchových vod," vysvětluje Zdeněk Adámek.

Další živiny se do rybníků dostávají také při přikrmování ryb. Zřejmě proto si lidé často myslí, že právě rybáři vodu znečišťují. To však podle Zdeňka Adámka není tak jednoznačné. „My se v našich průzkumech snažíme bilancovat. Porovnáváme vnos do rybníků, tedy to, co tam přiteče, a to, co z něj odchází. Při srovnání se ukazuje, že rozdíl mezi těmito dvěma údaji není tak velký. To znamená, že rybáři nejsou vážnými znečišťovateli," popisuje.

Důležitou část výzkumu tvoří práce v terénu. Vědci odebírají vzorky vody, sledují vývoj prostředí a snaží se mít stále přehled. Zajímavé je pro ně například období podzimních výlovů. Badatelé z Jihočeské univerzity si například pochvalují spolupráci s Rybářstvím Třeboň. „Firma je velmi vstřícná 
k našim aktivitám. Pomáhá nám, jak je potřeba, a některé rybníky máme k dispozici pro detailní sledování vlivu krmiv na kvalitu vody," komentuje Zdeněk Adámek.

Při výzkumu se podle něj také stále ukazuje, že na rybníky je potřeba nahlížet specificky. „Pořád se objevuje tendence dívat se na rybníky jako na jezerní nebo přírodní plochy, u nichž je třeba, aby byly čisté, ale rybníky byly primárně vybudovány pro potřeby chovu ryb. Právě to, že podléhají rybníkářskému managementu, určuje jejich vývoj a význam. Kdyby se například tlačilo na snižování produkce ryb, staly by se 
z nich mokřady. Ale rybník je rybník, je to specifický ekosystém," zdůrazňuje.

V jižních Čechách navíc máme možnost sledovat unikátní rybniční systém. „Nic podobného jinde nenajdete. Všechny okolní státy jdou cestou intenzifikace chovu ryb, ale u nás se zásadně zohledňuje krajinářský aspekt a ochrana přírody. To je to, co dělá naše rybníky něčím výjimečným, takže já jsem pro to, aby to takhle zůstalo," uzavírá Zdeněk Adámek.