Podle mluvčího Jihočeského vodárenského svazu Zdeňka Zuntycha je znát, že s vedry stoupla spotřeba pitné vody. "Projevilo se zřejmě i zalévání zahrad nebo napouštění bazénů. Díky zásobení vodou z vodárenské soustavy ale lidé nenarážejí na žádná omezení," zdůraznil Zdeněk Zuntych. Svaz dodá za rok obcím zhruba 23 milionů m3 vody. Přímo ze soustavy svazu se odebírají asi dvě třetiny.

„Obce a města, která jsou napojena na jihočeskou vodárenskou soustavu, nemají s dodávkami vody žádný problém a úřady nemusí vyhlašovat restrikce a omezení. Potvrzuje se, že soustava je pilířem jihočeského vodárenství. Má dostatek vody a její kapacita má stále velkou rezervu,“ říká František Rytíř, provozní náměstek Jihočeského vodárenského svazu (JVS), který vodárenskou soustavu, měřící 550 km, vlastní a provozuje.

Nezateplený vodoměr v mělké šachtě.Vodárenský svaz, jehož vlastníkem jsou samy obce, všem napojeným sídlům, kde žije na 400 tisíc obyvatel, garantuje stoprocentní dodávku pitné vody. S jednotlivými obcemi má uzavřené smlouvy na zajištění dodávek pitné vody v celkovém objemu téměř 35 milionů m3 ročně. Reálná potřeba je zhruba 23 milionů m3, přičemž přímo ze soustavy se odebírá jen 15,5 milionů m3. Rezerva na zvýšení produkce je tedy obrovská, více než dvojnásobná.

V srpnu by se měly napojení na soustavu dočkat další obce - Čimelice a Rakovice na severu Písecka, kam je již nový dálkový vodárenský řad dlouhý přes 8 km položen. Stavba za 35,2 milionů korun, jejíž součástí je i nový vodojem, vyřeší dlouhodobé problémy obou obcí s pitnou vodou. Minulý týden byly zkolaudovány pomocné stavby, jako jsou elektrické přípojky a přívodní komunikace. Nyní se žádá o kolaudaci vlastního vodního díla jako celku. Dodávku vody pak může svaz zahájit do týdne po schválení stavby do užívání a proplachu sítí, včetně městského vodárenského řadu. Optimálně tedy během srpna. V Rakovicích si pak budou moci pustit „římovskou““ vodu z vodovodu po vybudování vnitřních rozvodů v obci. Na to jí Jihočeský vodárenský svaz schválil nevratný příspěvek 1 050 000 Kč na napojení.

Jihočeský vodárenský svaz vznikl v červnu 1993 a je sdružením 263 právnických osob - měst a obcí. S produkcí přes 15 milionů m3 je největším výrobcem pitné vody v kraji, kterou dodává do téměř 160 obcí a měst, kde žije více než polovina obyvatel regionu. Svaz vlastní a provozuje Vodárenskou soustavu jižní Čechy, měřící 550 km. Jejím základem je vodárenská nádrž Římov na řece Malši a Úpravna vody Plav s řadou navazujících čerpacích stanic a vodojemů.