Na cvičení při praktických ukázkách předváděli, jak se správně odebírají vzorky ze zvířat nakažených africkým morem nebo jak vyšetřit dobytek při podezření na slintavku a kulhavku. Na cvičení se sjeli zástupci Pohotovostního střediska pro mimořádné situace Krajské veterinární správy (KVS), ministerstva zemědělství a také Vojenské veterinární služby.

„V úterý jsme se, pro pracovníky krajských správ, zaměřili na africký mor prasat, na způsob odběru vzorků z divokých prasat a způsob likvidace uhynulých a ulovených prasat z honiteb v ochranném pásmu,“ vysvětlil Petr Kučínský z Ústřední veterinární správy. „Věnovali jsme se i dalším nákazám, které mohou z volně žijících zvířat přeskočit na ta hospodářská, jako je slintavka a kulhavka, nebo tularémii a brucelóze.“
„Smyslem tohoto cvičení je zopakovat si návyky, které si musíme neustále udržovat,“ dodal Aleš Hantsch, ředitel KVS Královohradeckého kraje, pod kterou spadá Pohotovostní středisko, „ale cvičení je i o součinnosti dvou složek, Státní veterinární správy a Vojenské veterinární služby. Obě složky musí fungovat úplně stejně, proto jsou tato cvičení důležitá.“

Pohotovostní středisko řeší všechny větší nákazy, které se v Česku objeví. „Kdykoli je aktivováno, vyráží technika se vším všudy. Podíleli jsme se na úspěšném zvládnutí ptačí chřipky v prvním pololetí loňského roku a podíleli jsme se samozřejmě i na likvidaci kadáverů divokých prasat na Zlínsku.“