Ohromné středověké keramické nádoby – zásobnice z tuhové hlíny z domu č. 77 v Široké ulici, nádobu či střely z kuše, železného nášlapného ježka či klíč z Vítkova kamene, sekerku ze střední doby bronzové z oblasti kolem Chabičovic nebo keramické nádoby z mohylového pohřebiště v Boleticích z 6. až 5. století př. n. l. a mnoho jiných zajímavých předmětů můžete spatřit na nové výstavě v Regionálním muzeu v Českém Krumlově nazvané Dobrodružství archeologie.

"Mým cílem je seznámit veřejnost s oborem archeologie a prací archeologů, neboť představy lidí jsou často zkreslené," říká autorka výstavy, archeoložka a kurátorka sbírek muzea Petra Effenberková. "Představuji tu i spoustu moderních metod, které máme dnes k dispozici, kdy můžeme památky prozkoumat i bez kopnutí do země."

Archeologové tedy nezkoumají pouze ohrožené lokality, kde musejí provést rychle průzkum, aby vzácné informace z hluboké minulosti nenávratně nezmizely. „Každou metodu jsem se snažila doprovodit i praktickou ukázkou,“ říká Petra Effenberková. "Devadesát procent nálezů, které tu vystavujeme, jsou k vidění vůbec poprvé. Velkou zajímavost tu máme například z Chvalšin, kde byla objevena jáma na odlévání zvonu ze 13. století. Ty by se daly po celé republice spočítat na prstech jedné ruky. Hezké nálezy jsou tu i z Vítkova kamene. Třeba vzácné fragmenty vlněné látky ze středověku. Zachovaly se tam díky vlhku. Také jsme rádi za kostrový nález ženy v Zubčicích. To je na Krumlovsku doposud jediný kostrový hrob z raného středověku. Máme ho díky prozíravosti manželů, kteří na něj narazili při kopání kvůli elektroinstalaci a zavolali na místo odborníky."