"K této písničce mám vztah už z mých studijních let. Dle originálu, kde zpívá více našich zpěváků, bylo příhodné ji použít i sborový zpěv. Žáci sborového zpěvu jsou ze tříd různých vyučujících," uvedla Lenka Alföldy.

Nápad na nacvičení skladby byl z její hlavy, ale na vzniku skladby se mimo dětí podílela i vyučující Drahoslava Satorová a ředitel Jakub Weiss, který zajistil vznikl skladby v on-line prostředí.