V sobotu 31. července se mohlo několik desítek návštěvníků podívat, co to znamená v reálné podobě. "Je to fakt parádní místo. Podařila se dobrá věc," ohodnotil výsledek člen skupiny Al Rašíd Petr Král. Ta zde měla několik atrakcí.

Návštěvníky přivítal starosta města Břetislav Hrdlička. "Podařilo se nám vybudoval moderní kulturní centrum, jehož hlavním přínosem je příroda. Mnoho lidí si jistě Panskou zahradu pamatuje a já osobně jsem rád, že opět ožívá," uvedl Břetislav Hrdlička.

Milan Rytíř oceňuje, jak je v pásovém traktoru Kazachstán vše důkladně promyšlené.
Udělal si radost: Opravil a oživil starý pásový traktor Kazachstán

V bohatém programu si každý našel to své. Od muziky po atrakce pro děti i dospělé, soutěže, opékání buřtů až po milé posezení.

Jak to začalo

Když byla na podzim roku 2020 zastupitelstvem města Strakonice schvalována koupě pozemků v blízkém okolí strakonického hradu, již tehdy měla myšlenka budoucího využití bývalé Panské zahrady, na pravém břehu Otavy, reálné obrysy.

Během půl roku se křovím zarostlý prostor změnil k nepoznání. Období vládních pandemických opatření, která uzavřela veškerý kulturní život, využili zaměstnanci Městského kulturního střediska k postupné revitalizaci zahrady. Většinu prací, které bylo možné zvládnout svépomocí, si MěKS zajistilo ze svých řad. Až poté nastoupila těžká technika a odborné firmy.

Protest pod mostem.
Sousedé zavěšení pod mostem burcují k větší aktivitě

Přírodní centrum kultury v Panské zahradě se začalo rodit společně s odborem životního prostředí. Vzrostlé stromy, které kvůli svému stáří a zdravotnímu stavu musely být pokáceny, byly použity při vytváření budoucí podoby přírodního amfiteátru, aby tak dotvořily hodnotu parku. Nově vysazené květiny, keře, ale i stromy vytvořily příjemné relaxační prostředí, které se přímo hodí k folkové a regionální hudbě, na své si přijdou rodiny s dětmi, ale i senioři.

(Markéta Bučoková, PR města)

Co byla Panská zahrada?

Zahrada k hradu patřila kolem ruku 1337, ale ta ve východní časti hradu byla v majetku řádu Johanitů. Nová ovocná zahrada v místě dnešní Panské zahrady byla založena velkopřevorem Václavem Joachymem Čejkou z Olbramovic (1745 až 1754), a to současně s místním špýcharem za hradem. Pravoúhlá zahrada je znázorněna na vedutě města z 18. století. Byly zde záhony lemované stromy, panský dvůr a sádky při Blatském rybníku. Horní park zvaný Zámecká či Panská zahrada je v 19. století oblíbeným místem procházek, sedělo se zde při pivě ze zámeckého pivovaru a hrály se zde kuželky. Původní park byl mnohem větší než jeho dnešní podoba. Býval zde i skleník a rybníček. V roce 1905 zde jsou zřízeny tenisové kurty užívané až do 2. světové války, pak bylo vše zrušené a na jeho místě byl postaven betonový dům pro Hitlerjunged, po válce byl předán Junákům. V roce 1924 kupuje část se sádkami a přilehlým Blatským rybníkem Akciová společnost továren na fezy a zřizuje zde vlečku. Stavba silnice do Pracejovic v roce 1936 zlikvidovala dolní část parku. V roce 1952 měla zahrada název Park oddechu.

(Jan Malířský)