„Je to jen provizorní záplata, než se začne s většími opravami za lepšího počasí,“ říká Radek Vaniš, který je u strakonických silničářů tři roky.

O kvalitě „záplat“ si nedělá iluze. „Ne všude se udrží, takže často za pár dnů po zalepení jedeme na stejné místo znovu. Mělké díry jsou nejhorší, není v nich dost místa na dostatečnou vrstvu směsi,“ dodává.

Ředitel SÚS Strakonice Robert Vavřík (výřez) práci svých lidí zná velmi dobře. Stejně tak ale i stav silnic II. a III. tříd po letošní zimě. „Takovou jsme nezažili několik let. Loni v tuhle dobu jsme za opravy utratili zhruba třicet tisíc korun, letos už jsme na sedmdesáti,“ říká Robert Vavřík. Navíc na mnoha komunikacích uplynulou zimu poprvé solili. „Například silnice mezi obcemi Přeborovice a Modlešovice. Zatím jsme tam používali inertní posyp. Sůl se ale dostane hlouběji do komunikace a více ji poškodí,“ dodává s tím, že zmíněný úsek patří mezi jeden z nejhorších na Strakonicku. Dále to jsou komunikace u obcí Volenice nebo Osek.

Jediným možným řešením je podle něj celková rekonstrukce delších úseků v „bílé knize.“ Jde o investiční plán oprav. Na Strakonicku půjde letos o úseky Počátky – Čestice (první část opravili silničáři loni), dále o úseky Truskovice – Chelčice, Štěkeň – Čejetice a Předslavice – Kakovice.

Na jihu padne 380 milionů korun

Na území celého Jihočeského kraje má být letos do plánovaných oprav investováno 380 milionů korun. Jde o sumu včetně dotací IROP a SFDI. „Loni to bylo kolem 200 milionů korun,“ řekl náměstek technicko správního úseku SÚS Jihočeského kraje Vlastimil Zikmund.

Největší akcí na jihu bude přeložka silnice II/155 a most v obci Trocnov za 85 milionů korun. Dotace z IROP činí zhruba 60 milionů korun. V rámci stavby dojde k napřímení komunikace v místě nadjezdu přes železniční trať včetně výstavby nového mostu převádějícího tuto komunikaci přes trať.

Trocnov

- Nový most bude osmipolový.

- Délka nového přemostění bude 162,5 m.

- Součástí stavby mostu a navazujících úseků komunikace II/155 bude obnova místních a účelových komunikací a sjezdů na ně, výstavba nového chodníku a napojení na stávající chodníky podél silnice II/155, osazení trvalého dopravního značení, výstavba a obnova dešťové kanalizace odvodňující most a silnici II/155 a výstavba protihlukových zdí.