Jiří Vlach, bývalý člen zahraničního výboru Poslanecké sněmovny 

Nová vláda by měla minimalizovat počet zahraničněpolitických trapasů a udržet nadstandardně dobré vztahy se sousedy.

Ivana Stráská, 1. náměstkyně hejtmana
Od ministerstva práce 
a sociálních věcí očekávám, že se konečně vnese systém a pořádek do výplaty sociálních dávek a do dotačních řízení v sociálních službách.

Martin Pražák, spolumajitel DAFI CZ, a.s.
Nová vláda by měla co nejméně komplikovat život novými zákony. Podle mě je jedinou možnou vládou, která může zredukovat náklady státu, to od ní očekávám nejvíc.

Petr Čejka, předseda Klubu výsadkových veteránů J. Hradec
Přijde mi, že v minulých letech dělali vše pro to, aby se nemuseli starat 
o veterány. Tím, že se vše centralizovalo v Praze, došlo k odosobnění přístupu.

Marek Vochozka, rektor VŠTE Č. Budějovice
Prioritní  je novela vysokoškolského zákona, která by odrážela současnou situaci ve vysokém školství. Stát by měl z rozpočtu více podporovat vysoké školy a výzkumné organizace.

Miroslav Dvořák, předseda představenstva Motoru Jikov
Věřím, že nová vláda přinese nám podnikatelům pozitivní změnu 
a bude nás vnímat více jako zaměstnavatele. Dáváme lidem práci, a to by měla být priorita.

Jiří Borovka, jednatel 
a ředitel JIKORD
Očekávám kroky k dalšímu čerpání peněz z evropských fondů. Mám na mysli projednání Dohody o partnerství pro dotační období 2014-2020, což je základní strategický dokument.

Jiří Mánek, ředitel Správy NP a CHKO Šumava
Očekávám dobrý zákon o NP Šumava, který poskytne prostor přírodě, místním lidem i turistům, aby se naplnilo naše motto Žijeme s přírodou a příroda s námi.

Tomáš Bouzek, českobudějovický advokát
V koaliční smlouvě této vlády naráží čtenář na neznalost práva, jakou je směšování trestního a daňového řízení. Je třeba varovat i před unáhlenými novelizacemi občanského zákoníku.

Petr Pokorný, generální ředitel Zemědělských služeb Dynín
Je třeba zvýšit důraz na to, aby naše zemědělství a potravinářství opět začalo plnit funkci v zajišťování kvalitních českých potravin pro českého spotřebitele.

Lubomír Bureš, ředitel HZS Jihočeského kraje
Prvořadým cílem by měla být stabilizace početního stavu a rozpočtů bezpečnostních sborů resortu. Dalším cílem by mělo být efektivní čerpání financí ze strukturálních fondů EU.

Vladimír Homola, generální ředitel ČSAD Autobusy Č. Budějovice
Od nové vlády očekávám aktivní zájem o veřejnou dopravu, a to především 
z pohledu podpory dopravních prostředků na CNG, které zajišťují závazek veřejné služby.

Olga Šubrtová, dramaturgyně činohry Jihočeského divadla
Bylo by dobré, kdyby nová vláda podporovala kulturu ve společnosti. Nejen živou kulturu, ale také kulturnost chování lidí, pomáhání slabším, boj s hloupostí a zlem.

Tomáš Fiala, předseda představenstva a ředitel  Nemocnice Strakonice
Očekávám od nové vlády stabilizaci financí ve zdravotnictví, zejména 
v souvislosti se zrušením poplatku za pobyt 
v nemocnici. Peníze ve zdravotnictví chybí.

Radomír Heřman, ředitel Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje
Jako představitel jihočeské policie vítám prohlášení pana ministra vnitra Milana Chovance. Má očekávání jsou v souladu s jím avizovanými cíli. Za nejdůležitější považuji personální stabilitu a zajištění dostatečných finančních prostředků na provoz a investice. Velice motivující by zcela určitě bylo i zvýšené finanční ohodnocení, jak pro policisty, tak pro zaměstnance krajského ředitelství.

Stanislav Bednařík, generální manažer hokejistů ČEZ Motoru České Budějovice
Očekávám od nové vlády to samé co od vlád minulých a od vlád minulých. To znamená společenský, kulturní a ekonomický růst naší republiky. A také, že členové vlády nebudou své osobní zájmy povyšovat nad zájmy národa, ale…"