Důvody sdělil Antonín Princ, ředitel JVS. „Podle metodiky Ministerstva zemědělství bude na obnovu soustavy v příštím roce potřeba zhruba 113 milionů korun. Ani to ale zvýšení obchodní ceny zcela nepokryje. Pouze se sníží deficit mezi potřebou a tvorbou zdrojů z 25 na 13 milionů korun," vysvětlil Antonín Princ, proč představenstvo zdražení odsouhlasilo.

Plán obnovy je ze zákona povinen plnit každý vlastník vodohospodářského majetku.

Analýza, kterou představenstvo projednávalo, ukazuje, že tvorbu zdrojů na obnovu majetku významně ovlivňuje dlouhodobý pokles prodejů vody předané, doplněný snahou vlastníků a provozovatelů vodárenských zdrojů, s nimiž svaz spolupracuje, využívat co nejvíc ty své, místní.

„Tedy vodu ze soustavy odebírat co nejméně, vlastně jen jako pojistku," uvádí náměstek pro provoz František Rytíř další důvod.

V posledních letech JVS ročně vyrobí a prodá kolem 15 až 16 milionů m3 vody, což se pokládá za „ekonomické minimum". Letos to bude zhruba 15,6 milionu m3. V roce 2017, i přes získání a napojení nových odběratelů jako jsou obce Ševětín, Osek, Radomyšl a v závěru roku zřejmě i Čimelice, se bude prodej vody pohybovat na stejné úrovni. Zatímco například ještě v roce 2000 se vyrobilo a prodalo 24 milionů m3 vody!

Stejný objem dodávek vody JVS garantuje ve smlouvách s obcemi. Kdyby tyto smluvní kapacity obce naplnily, bylo by možno okamžitě snížit cenu o 3 Kč na 12,94 Kč/m3.

Jihočeský vodárenský svaz od roku 1998 držel osm let cenové moratorium a následně dlouhodobou cenovou stabilitu, aby obcím a městům umožnil plánovat vývoj vlastní ceny vodného a stočného.

V roce 2016 nezvýšil cenu vůbec. Přesto nadále pokračuje v řadě členských měst a obcí trend využívat vodárenskou soustavu pouze jako pojistku. Proto byl svaz pro rok 2017 nucen strategii změnit.

„Realita je prostě taková, chceme-li udržet vodárenskou soustavu, měřící přes 500 kilometrů, i do budoucna plně provozuschopnou. To znamená vyměnit kilometry potrubí a další úseky modernizovat. Zatímco v posledních dvou dekádách jsme se věnovali zvýšení odolnosti soustavy, kvality vody a s pomocí dotací ministerstva a kraje napojování nových obcí, které se potýkaly dlouhodobě s nedostatkem kvalitní vody," uzavřel Antonín Princ.