Ve středu u příležitosti svátku Tří králů si na Krajském úřadě v Českých Budějovicích převzala ředitelka Diecézní charity České Budějovice Michaela Čermáková šek na 120 496 korun z humanitárního projektu Vodní kapky. Šek jí předal zástupce společnosti Energie AG Bohemia Ivan Kafka.

„Projekt Vodní kapky sedmým rokem pomáhá obyvatelům oblasti Kilwa-Kasenga v africkém Kongu k přístupu k pitné vodě," říká Michaela Čermáková. „Při projektu spolupracujeme s Diecézní charitou Linec a loni jsme za peníze vybudovali v Africe pět studen, aby pro vodu nemusely denně chodit děti a ženy několik kilometrů pěšky," doplňuje ředitelka, která šek včera převzala společně s patronkou projektu náměstkyní hejtmana Ivanou Stráskou.

„Jsem ráda, že mohu každoročně podpořit myšlenku Vodních kapek, které pomáhají tam, kde je to zapotřebí, a to nejen v cizině, ale i u nás," říká Ivana Stráská. „Nedostatek pitné vody je ve světě stále aktuálnějším problémem," varuje náměstkyně.

„Tři králové jsou symbolem dárcovství a nezištné pomoci, proto se v tento den tradičně scházíme a symbolicky částku předáváme Charitě," přidává se Ivan Kafka, vedoucí marketingu a komunikace společnosti Energie AG Bohemia.

„V jižních Čechách byl prostřednictvím Vodních kapek podpořen i provoz budějovického centra Arpida a Bazalka, které poskytují pomoc rodinám pečujícím o děti s tělesným a kombinovaným postižením," dodal Ivan Kafka.