„V současnosti zabezpečuje Armáda České republiky leteckou záchrannou službu pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj ze stanoviště Plzeň-Líně," vysvětluje Jana Zechmeisterová z tiskového oddělení Ministerstva obrany ČR.

„Od 1. ledna příštího roku 
k tomuto úkolu přibude navíc zajištění letecké záchranné služby pro Jihočeský kraj. Armáda ČR tak bude provozovat leteckou záchrannou službu pro celkem tři kraje ze dvou stanovišť," pokračuje.

„Na základě probíhajících jednání plánujeme využít stávajícího zázemí letecké záchranné služby vybudovaného Jihočeským krajem na letišti v Českých Budějovicích. Parametry tohoto letiště jsou pro Armádu ČR plně vyhovující," tvrdí Jana Zechmeisterová. Armádní stroje se tak po letech vrátí k bývalému vojenskému letišti.

„V návaznosti na smluvně zajištěný postup oprav vrtulníků W-3A Sokol bude mít Armáda ČR do konce tohoto roku pět provozuschopných strojů ve zdravotnické konfiguraci a dodání šestého stroje je pak plánováno na počátek ledna 2017. K plnění úkolů Letecké záchranné služby je nezbytné nasazení vždy jednoho vrtulníku na každém stanovišti, tedy dvou strojů s tím, že třetí záložní stroj bude umístěn na stanovišti Plzeň-Líně. Kmenovým leteckým i zdravotnickým personálem pro splnění tohoto úkolu Armáda ČR rovněž disponuje. V případě zájmu plánujeme i možnost externí spolupráce s lékařským personálem, který dosud zajišťoval Leteckou záchrannou službu v Jihočeském kraji," vypočítává Jana Zechmeisterová.

Na zajištění služby poskytuje Armádě ČR provozní dotaci Ministerstvo zdravotnictví ČR.

„O výši této dotace v současné době jednáme," říká Jana Zechmeisterová, která nevylučuje, že vojenské vrtulníky mohou zajišťovat leteckou záchrannou službu i v jiných krajích.

„Případné rozšíření počtu provozovaných stanovišť by muselo být předmětem dalšího jednání a doplnění sil a prostředků Armády ČR," dodává Jana Zechmeisterová 
z tiskového oddělení Ministerstva obrany ČR.

Víte, že…… provoz Letecké záchranné služby (LZS) v Českých Budějovicích byl zahájen 1. května 1991?
… volacím znakem je Kryštof 13? … základna LZS je od srpna 2015 v novém zázemí na letišti Planá u Českých Budějovic?
… provozní doba LZS je závislá na východu a západu slunce, respektive začíná v 7:00 hodin a končí západem slunce?
..... posádka zasahuje ve složení pilot, záchranář a lékař?
… provozovatelem vrtulníku je na základě smlouvy s MZ ČR soukromá společnost ALFA-HELICOPTER, spol. s r. o.? Ke své činnosti využívá stroj typu Bell 427, OK-EMI.