Plán vymyslel právník JUDr. Heinz Heindrich, prominentní advokát z NDR, který „vykupoval" výjezdní doložky pro politické vězně NDR, údajně za 30 000 až 40 000 západních marek. Podle magazínu Stern takto dostal do SRN na 5000 osob, z toho 22 odsouzených na doživotí. V únoru 1973 na něho „spadla klec", upadl v nemilost, byl vyloučen z advokátní komory a rozhodl se také utéct na západ. V noci na 19. červenec přeplaval s jednou ze svých rozvodových klientek a její devítiletou dcerou Labe a dostali se do SRN.
Jak připadl na myšlenku přepravovat přes hranice další uprchlíky vrtulníkem, to žádný z pramenů neuvádí. Každopádně si k tomuto dobrodružnému podniku najal Meekera, který se mj. osvědčil při záchranářských letech s Christophem 14 v Alpách.

Riskantní podnik

Napoprvé letěl s ním a 17. srpna 1974 přepravili od Lipna Heindrichovu manželku a syna. 15. srpna 1975 Meeker dovezl ze stejného místa na svobodu čtyři občany NDR včetně jedné těhotné. V osudném třetím letu měl naložit Thomase, 20letého studenta z východního Berlína, odsouzeného podmíněně za nákup ilegálně dovezených gramodesek, a proto také vyhozeného ze studií. Podle Sternu po něm Heindrich za tuto službu chtěl 20 000 západních marek. S ním měli letět manželé Neukirchnerovi se 14letou dcerou, rodiče ženy, s níž předtím plaval přes Labe na svobodu.
Typ vrtulníku, s jakým Meeker převážel uprchlíky.Heindrich jim popsal cestu do Dolní Vltavice, kde měli 17. srpna v poli ovsa v červeném oblečení v 17 hodin čekat na vrtulník.
Meeker s pomocníkem Thaddäusem Kobrzynským přiletěli nízkým letem, aby nebyli zachyceni radary, na čas. Přistáli asi 80 metrů od nich. První nasedl Thomas, po něm lezl do stroje Neukirchner, ale to už začaly padat výstřely a 14letou Birgit zasáhla kulka do stehna. Kobrzynski ji vyzdvihl na palubu. Další střely zasáhly Meekera, který poté stroj zdvihl a bezpečně doletěl k nemocnici v Traunsteinu. V poli u Vltavice zůstali Kobrzynski a Helga Neukirchnerová. Vojáci je zadrželi na místě a předali StB a kontrarozvědce. Podle listu My Heimat z Marburgu skupina uprchlíků, pro kterou Meeker letěl, v rozhodnou chvíli přesně na smluveném místě nebyla a vrtulník se na poli zdržel místo plánovaných deseti sekund dvě minuty. To stačilo, aby zasáhli vojáci alarmovaní hlukem stroje.
Podrobnosti akce popsali v devadesátých letech v Jihočeských listech Miroslav Irra a Jiří Šilha z Vojensko-letecké historické společnosti České Budějovice. Podle nich bylo místo vybráno tak, aby se pilot nezdržel v Československu déle než deset, patnáct minut, než dorazí vojenská letadla z Budějovic. Co ale Heindrich nevěděl, bylo, že velení protivzdušné obrany státu rozhodlo posílit síť hlásné služby a asi 100 metrů od místa, kde měl Meeker naložit skupinu, zrovna stavělo několik vojáků hlásku. Měli v bedně i zbraně, zaregistrovali vrtulník a zahájili střelbu…
Akci zmínění autoři popsali později podrobněji. První zmíněné přelety vrtulníku přes Lipno zpozorovali pohraničníci v Kyselově a vyrozuměli letectvo. Akce ze 17. srpna nebyla cílená, obě skupiny se náhodně sešly na stejném místě…

Tresty vězení

Text Jiřího Šilhy a Miroslava Irry se zabývá i ohlasy na incident v tehdejšín tisku. První zpráva vyšla 20. srpna v Rudém právu s titulkem "Odsouzeníhodný pirátský čin v prostoru Lipna, Hrubé narušení hranic". V dalších dnech kampaň pokračovala a podle autorů se nesla „v duchu obviňujícím vládu NSR z přímé účasti na případu, nabourávání helsinského procesu a ohrožování bezpečnosti osob na našem i území". Případ byl prezentován jako pečlivě připravený únos, noviny opakovaly, že osádka vrtulníku ohrožovala palbou okolí. Nechyběly „protesty rozhořčené občanské veřejnosti, zastoupené zhusta místními ZO KSČ, funkcionáři SNB, národních výborů, i konkrétními občany," jak autoři popsali.
15. až 17. října 1975 proběhl v Českých Budějovicích soud. Barrymu Meekerovi v nepřítomnosti uložil za dvojnásobný trestný čin porušování předpisů o mezinárodních letech a dvojnásobný trestný čin opuštění republiky deset let nepodmíněně, T. S. Kobrzynskému za vniknutí na území republiky a opuštění republiky šest let nepodmíněně, H. Neukirchnerové za pokus o trestný čin opuštění republiky tři roky nepodmíněně. Po odpykání trestu měli být vyhoštěni. Jiří Šilha a Miroslav Irra nicméně v článku pro Jihočeské listy připomněli, že Kobrzynski byl po čase vyměněn za českého občana zadrženého v Německu pro špionáž a paní Neukirchnerová byla vydána do NDR, kterou později legálně opustila.
O "Teddym" Kobrzynském napsal v roce 2012 My Heimat, že žije v blízkosti Marburgu. O pobytu v českém vězení mlčí, jeho zážitky byly podle novin příliš traumatizující…
Barrymu Meekerovi byla po „průšvihu" podle marburgského listu odebrána letecká licence pro Německo. Vrátil se pak do USA, kde létal dál. Zahynul 16. dubna 1982 v Oklahomě při havárii vrtulníku, který pilotoval při rutinním letu.