Jejich hledači sem chodí na jejich lov opakovaně. V některých obcích proto uvažují nad tím, že by nechali vltavíny na jejich pozemcích průmyslově vytěžit, a kopáčům tak vypálili rybník. 

Jednou z takových obcí je například Jankov na Českobudějovicku. Podle starosty obce Jana Jílka je třeba se chovat uvědoměle. „Tyhle organizované gangy se rekrutují z lidí, kteří jsou pro okolí nebezpeční. My máme dvě možnosti, buď to necháme tak, jak to je, a budeme čelit nebezpečí, že nám tam někdo spadne nebo jej to zavalí, nebo to musíme jednou provždy vyřešit. Ale to není jen na nás, ale na dalších vlastnících pozemků a správních orgánech,“ řekl více.

POVOLIT, ČI NEPOVOLIT
Ujmout případné těžby by se měla lhenická společnost Monday Morning, jež už vltavíny vytěžila v lokalitě Hrbov v lesích města Netolice. Marek Stanzel, jednatel společnosti, uvedl, že než dojde k samotnému vytěžení, je třeba zde provést průzkum. Žádost o povolení nyní leží na ministerstvu životního prostředí, v současné době probíhá správní řízení. „V případě jeho povolení by byly provedeny průzkumné vrty a sondy pro určení výskytu vltavínů v daném území,“ dodal s tím, že než by došlo k samotné těžbě, je třeba mít mimo jiné vypracované posudky EIA a povolení od báňského úřadu.

Už dříve se k průmyslovému vytěžení vltavínů uchýlili v Besednici na Českokrumlovsku. Starosta městysu Jaroslav Klein uvedl, že to obci přineslo do kasy částku kolem sedmi milionů korun.
 
BOHATSTVÍ STÁTU
To Simona Dvořáčková z Katedry biologie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity vidí v průmyslové těžbě spíše neochotu hledat jiná řešení. „Vltavíny představují jedinečné přírodní bohatství našeho státu, na které by měli být Češi hrdí. Mělo by být tedy zájmem státu i veřejnosti si toto bohatství zachovat. Pokud je vytěžíme, tak je budoucí generace budou znát jen z exponátů v muzeích. Budou ochuzeni o ten pocit, že pod jejich nohama se nachází vzácný poklad vzniklý srážkou mimozemského tělesa se Zemí,“ vysvětlovala.

Ročně policie dle slov Jiřího Matznera, policejního mluvčího, vyjíždí na stovku oznámení o kopáčích. „Zhruba tři desítky dopadneme,“ dodal.