Ten by podle něho vylepšil celou image okresu. Názvy prý pro ni mají úžasný význam – předávají nálady a pocity a vzbuzují očekávání, píše list. Okresní hejtman Michael Adam iniciativu vítá, na okresním úřadě už se o nějakém novém  jméně v rámci širší koncepce změn dlouho diskutuje.

Diskriminace starších mužů?

Vídeňský dopravní podnik prohrál soud se 63letým cestujícím, který jej zažaloval za diskriminaci – na seniorské jízdenky totiž měli nárok muži až od 63 let, zatím co ženy už od šedesáti. Firma se hájila výměrem ministerstva dopravy a zákonem o důchodovém věku. Žalobce se ale cítil znevýhodněn a dostal zapravdu – podnik mu musí na náhradě škody zaplatit 1000 eur. „Dnes už se to stát nemůže, od začátku roku mají muži i ženy nárok na slevy od stejného věku," píše list OÖN.

Zákaz žebrání není neústavní

I když text loňské novely hornorakouského policejního zákona zakazujícího žebrání je „jazykově nešťastně formulován", není protiústavní, rozhodl rakouský Ústavní soud. Rozhodující je, že zákon zakazuje jen určité formy žebroty jako agresivní, organizované nebo s pomocí dětí. Jak řekl prezident soudu Gerhart Holzinger, neústavní by byl jen absolutní zákaz žebrání. Proto také soud zrušil tuto normu v Salcburku, kde bylo na rozdíl od Horních Rakous zakázáno i tzv. tiché žebrání. „Zakazovat takový způsob žebroty na veřejných místech bez výjimky nemá demokratická společnost zapotřebí," řekl Holzinger. Odporuje to podle něho také evropské konvenci o lidských právech.

Ústavní přezkum normy vyvolala žaloba SPÖ a Zelených, podle nichž by vydávání takového zákona mělo být věcí spolkového sněmu. Nelíbilo se jim ani to, že nedodržování zákazu má sankcionovat městská pořádková stráž. Podle Ústavního soudu je ale úprava takového zákona zcela v kompetenci jednotlivých spolkových zemí.

Přibývá osaměle žijících

V uplynulých 40 letech se počet jednočlenných domácností v Horních Rakousích více než zdvojnásobil. Trend podle demografů bude pokračovat. Konkrétně je v zemi 194 100 domácností, v nichž žije jen jeden člověk, tedy o 120 procent víc než v roce 1971. Domácností, kde žije pět a více osob, naopak ubylo skoro 45 procent (z 82 000 na 45 425). Před 40 roky žilo v domácnosti průměrně 3,13 člověka, dnes je to 2,39. Zemský hejtman Josef  Pühringer říká, že je to důsledek nižší porodnosti, stoupající rozvodovosti a trendu k novým formám soužití. „Stojíme před novými výzvami v bytové výstavbě, ale také v mobilitě a pečovatelství," uvedl hejtman v OÖN.

Do roku 2030 se počet jednočlenných domácností v Horních Rakousích zvýší ještě o 26 procent. Pak bude v 37 procentech domácností v zemi žít osamělý člověk. V hlavním městě Linci je už dnes 45,5 procenta singlových domácností. Těch s pěti osobami jsou jen tři procenta.

WC na dálnicích jen zdarma

Rakouská dálniční společnost Asfinag přitvrdila v boji s provozovateli toalet v motorestech. Ve vzorovém procesu zažalovala dva z A22 u Korneuburgu za to, že na WC vybírají poplatky, a soud jí dal zapravdu. Podle rozsudku tato služba musí být na dálnici zdarma. Asfinag brojil proti praxi tradičních misek na drobné na pultíku u vchodu s prosbami o dar a „vyzývavými pohledy obsluhy", jak napsaly OÖN. To mnohdy stačilo, aby návštěvník vskutku sáhl do kapsy pro drobné. Podle společnosti je ale taková praxe nejen k nahněvání veřejnosti, ale také odporuje smlouvě, kterou s provozovatelem motorestu Asfinag má. Podle ní musí být tato služba zdarma a na evropském standardu. Žaloba konkrétně napadala umístění výzvy u vchodu na toaletu s textem: „Velevážení zákazníci, staráme se o čistotu na WC. Prosíme o dar 50 centů a přejeme šťastnou cestu." Vrchní zemský soud ve Vídni nyní potvrdil, že ani taková výzva k placení nemá s dobrovolností nic společného.

Děti u kamarádů

Setkání starých přátel. Děti z Bohumilic opět navštívily své kamarády ve školce charity Sv. Josefa ve Freyungu. Partnerství podporuje Tandem, koordinační centrum německo-české výměny.  V programu „Von klein auf – odmalička" došlo letos k několika setkáním v obou místech, píše deník PNP. Pravidelnými setkáními se podle něj prohlubují kontakty dětí a učitelek. Vedle společných her se děti také naučí pozdravit se a představit v cizí řeči.  Učitelky Vendula Maihornová a  Marcela Frauenauerová naučily předškoláky i jednoduchým českým dětským písničkám a jejich kamarádi z Čech se je zase naučily v němčině.  Při poslední návštěvě je děti zazpívaly společně před radnicí při setkání se starostou Olafem Heinrichem. Na snímku je starosta třetí zleva vzadu. Druhá zprava vpředu je ředitelka bohumilické školky Dana Šmídová.