Jak popsali Vojtěch Kolář a David Boukal z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kteří se zabývají vodním hmyzem při své vědecké činnosti, letos se vytvořilo díky vydatným dešťům množství drobných stojatých vod.

„Do nich komáři nakladli vajíčka a následně se tam vylíhlo dostatečné množství larev, které nemá kdo požírat, jelikož v tomto prostředí často chybí přirození predátoři, jako jsou čolci nebo různé skupiny dravého vodního hmyzu: larvy vážek, brouci potápníci či ploštice znakoplavky. Ti všichni jsou pomalejší ve vývoji a někteří z nich i v kolonizaci nově vzniklých biotopů. V dlouhodobém horizontu tak udržují populace komárů na přijatelné úrovni, ale zároveň nedokáží úplně zabránit krátkodobým výkyvům, jaké vidíme například během letošního deštivého léta,“ nechali nahlédnout do aktuální situace.

Skryté líhně

Samice kladou vajíčka do shluku na vodní hladinu - vypadá to jako "člun z drobného jehličí". Samice také efektivně dokáží vycítit přítomnost predátorů, zejména ryb nebo larev vážek či znakoplavek. Některé výzkumy dokonce ukazují, že samice komárů dokážou z vody vycítit, kolik predátorů se v nádrži nachází. Do takto nebezpečných nádrží vajíčka potom nenakladou, aby ochránily potomky před sežráním. Raději si z tohoto důvodu vybírají sudy, kaluže a jiná bezpečná místa se stojatou vodou, kde larvy dokáží dokončit vývoj.

Odvěcí nepřátelé komárů mají podle jejich slov problémy kolonizovat rychle vytvořené lokality - kaluže v lese, v křoví a podobné drobné biotopy na Třeboňsku, ale také i třeba sudy na vodu nebo vodu zadrženou po dešti uvnitř pohozených starých pneumatik. Samice komárů navíc dokáží využít i nepatrných skulin k tomu, aby se k vodě dostaly a nakladly do ní vajíčka. „Dravý hmyz, který je rychlé kolonizace schopen, spíše preferuje tůně či kaluže v otevřené krajině, jako jsou pískovny,“ vysvětlil David Boukal.

Skryté tůně a kaluže predátoři nemohou dobře najít nebo se jim vyhýbají, protože jsou příliš malé nebo studené. „Komáři jsou na tyto podmínky mnohem méně nároční a díky své malé velikosti lehce proletují i křovisky na rozdíl třeba od vážek,“ upřesnil.

Příroda si poradí

Při svém terénním pozorování na starém rybníčku v lesích nedaleko Ostrolovského Újezdu našel Vojtěch Kolář po dvou týdenních deštích lokalitu s mnoha komáry. „Ale zároveň se tam už stihli přemístit i brouci a čolci, kteří na nich asi zvesela hodovali. Komáři už však byli ve stádiu kukel, kdežto brouci a čolci se teprve začínali množit,“ popsal konkrétní lokalitu.

A na konec dle jeho vyjádření komárů bývá přirozeně jako kořisti více stejně jako třeba hrabošů či skřivanů, a naopak predátorů (vážek, brouků či čolků) je méně stejně jako vlků či sokolů. Je to tím, že jeden predátor potřebuje k přežití a rozmnožení stovky nebo i více larev komárů a jiné potravy. „Žádná data o populacích komárů z jižních Čech nemáme a ani se jimi u nás na jihu nikdo přímo nezabývá. Jediné co se studuje, jsou larvy ve vodě, a to jen okrajově ve smyslu zdroje potravy pro dravý hmyz při našich experimentech,“ doplnil Vojtěch Kolář.

Jak se jim bránit

Není určitě žádoucí používat plošné aplikace insekticidů (tj. jedů působících na hmyz), na něž nejsou příliš známé reakce ostatních vodních bezobratlých. Mohou stejně jako například DDT napáchat více škody než užitku tím, že kromě larev komárů zabíjí i celou řadu užitečných živočichů včetně predátorů, jako jsou larvy vážek, znakoplavky nebo čolci. Plošnou aplikaci insekticidů je proto nutné volit s rozvahou a jen jako krajní řešení v případě extrémního přemnožení komárů. Doma na zahradě může pomoci vychytání larev či kukel přímo ze sudů s vodou nebo zahradních jezírek akvaristickou síťkou nebo kuchyňským cedníkem. Lze s nimi pak nakrmit rybičky v akváriu. Vhodná je i podpora přirozených predátorů tam, kde to je možné – například usnadněním přístupu nebo vysazením vodních rostlin do jezírek. Naopak vysazování ryb nemusí pomoci, ne všechny se komáry totiž živí. Jako ochrana při turistických a cyklistických aktivitách nejlépe poslouží dlouhé nohavice a rukávy a nějaký lepší repelent.