Ministr životního prostředí se totiž se záchranáři dohodl, že dostanou nové zázemí, které možná pomůže zafinancovat i rakouská strana.

Stavba, kterou využívají záchranáři a ze které obdrželi od Správy NP Šumava výpověď, stojí na pozemku Povodí Vltavy v záplavové oblasti, vedle přírodní rezervace Kyselovský les. Správa NPŠ převzala objekt od Ministerstva vnitra v roce 2008 s podmínkou, že objekt zdemoluje a uvede pozemek do původního stavu. Přesto tam vzniklo improvizované záchranářské středisko.

„Zchátralé garáže ze 70. let na pravém břehu Lipna jsem osobně navštívil na začátku července,“ řekl k tomu ministr Richard Brabec. „Současný improvizovaný stav je velmi nedůstojný. Objekt zdemolujeme a okamžitě budeme ve spolupráci se záchranáři, Správou Národního parku Šumava, Povodím Vltavy a dalších subjektů hledat cestu, jak nedaleko odsud, v řádech desítek metrů, záchranářům postavit nové zázemí.“

„V té lokalitě máme dvě priority,“ dodává ředitel SNP Šumava Pavel Hubený. „Očistit území od starých staveb komunistické éry a zajistit bezpečnost turistů na pravém břehu Lipna. Jsme připraveni společně s vodní záchrannou službou co nejlépe naplnit podmínky bezpečného pohybu osob v tomto území,“ ujistil.