Odtud, nebo rovněž od rybářské bašty u rybníka, se pak lidé budou moci vydat na zhruba osmikilometrovou stezku. Pokud vše půjde dobře, dílo by mělo být hotovo v roce 2020.

Jedná se o přeshraniční projekt, na němž vojenské lesy spolupracují s rakouským spolkem Verein Waldschule Böhmerwald a je finančně podpořen z evropského fondu.

„Podporujeme stabilně vzdělanost o přírodě a lesích a také pohyb v přírodě,“ řekl ředitel VLS Petr Král. „Obě novinky budou sloužit všem k přiblížení přírody Boleticka,“ doplnil.

Unikátní naučná stezka má od příští turistické sezóny návštěvníkům Šumavy zpřístupnit dosud málo známé přírodní bohatství, a to Národní přírodní památku Olšina, Ptačí oblast Boletice a další chráněná území Natura 2000. Více než sedmikilometrový okruh povede částečně po cestách, ale také na pilotech nad vodní hladinou a mokřady. Součástí trasy bude vedle naučných infotabulí o zdejší floře a fauně mimo jiné také molo s loďkou a umělým ostrovem. Nad nivou Olšinského potoka, který rybník napájí, pak bude mít trasa podobu stylizované bobří hráze.

Součástí česko-rakouského projektu na Olšině je také výstavba nového návštěvnického střediska s interaktivní prezentací o přírodě na české i rakouské straně tohoto šumavského regionu i o jeho historii. Středisko má kromě běžných návštěvníků sloužit také pro školení, edukativní programy či pro školní kolektivy

Realizace celého projektu si vyžádá investici téměř 30 milionů korun. Velkou část nákladů pokryje dotace přeshraničního programu Interreg V-A Rakousko - Česká republika.