Našli se až v domově seniorů v Neustiftu a jsou spolu téměř každý den už osm let. Svými city se netají ani na veřejnosti, jako v jejich nejoblíbenější řecké restauraci v ulici Rudolfa Gubyho, z níž je snímek z pravého poledne. Je zaplněná, ale jak říká Köberlová, jsou zvyklí, u nich v domově je privátních chvilek taky málo… "Na svých 95 let vypadá bývalá uklízečka mimořádně čile. K chůzi sice potřebuje hůlku a určitý čas, ale zůstává samostatná," dodává PNP.

Lékaři do penze nechtějí

V Rakousku mají lékaři se smlouvou s pojišťovnou zákonný penzijní věk 70 let, informuje Volksblatt. Přesto ve státě pracuje kolem 120 starších. „Podle prezidenta komory Thomase Szekerese je to nutnost, protože ne všude se najde dost lékařů,“ uvádí list. Po dohodě s komorou o postupu v určitých oborech a regionech mohou pojišťovny smlouvy prodlužovat. Využívají toho především praktičtí lékaři, částečně odborní, zejména dětští. Ve Vídni je „přes čas“ zaměstnáno 31 všeobecných a 13 odborných doktorů, v Tyrolsku 22 a 19, žádné informace neposkytla hornorakouská komora.

List připojuje, že během příštích deseti let dosáhne penzijního věku 48 procent praktických lékařů a 55 procent těch, kteří pracují „na pokladnu“.

Novostavby bez fosilných kotlů

Od 1. září 2019 mají být v Horních Rakousích novostavby vybavovány jen „udržitelnými“ topnými zařízeními. Topeniště pro kapalná nebo pevná fosilní paliva už zřizována nebudou smět být. Ze zákazu jsou vyjmuty jen úpravy a výměna topenišť v rámci přestaveb. Náhradu olejových kotlů topením peletami, tepelnými čerpadly nebo přípojkou na teplovod, spojeným s likvidací zásobníků oleje, chce zemská vláda podporovat dotací až 3900 eur.

Jak mladí vaří

Příští generace kuchařů se představí při "Culinary Art Festivalu 2.0" 30. ledna v linecké restauraci Tubus v Ars Electronica Centeru, píší OÖN. Za asistence Wernera Traxlera a Michaela Steiningera, šéfů věhlasné restaurace Muto na Starém Městě v Linci, Daniela Lichteneggera z Bad Goisernu, Rolanda Hermanna z Roßbachu, Tobiase Wipplingera z Lince a Pascala Fabiana Dobera z Ennsu budou kouzlit naděje gastronomického umění Harald Manner z Pabneukirchenu, Franziska Heniklová z Ybbsitzu, Anna Puschová z Neufeldenu a Selina Ücerová z Lince. (www.hotspots-linz.at)