„Dosavadní vyšetřování nenasvědčuje extremistickému motivu," cituje pasovská PNP zprávu kriminálky. Muž chtěl podle vlastních slov chránit v krytu rodinu před možným útokem „východoevropské velmoci". Prostor vybavil i čističkou vzduchu a úpravnou vody. Vyklízení bunkru trvalo 45 policistům včetně specialistů na výbušniny tři dny. Zbraně v něm neležely volně, ale byly zazděny. Policie je musela vybourávat.

Nákupy pro nákupy

56 procent Rakušanů nakupuje přinejmenším příležitostně věci, které nepotřebuje. Každý má v šatníku průměrně čtyři kusy oblečení, které ještě nikdy neměl na sobě a nosit je nebude. Roli hraje i vzdělání. Že často koupí věci, které nepotřebuje, řeklo 16,4 procenta lidí se základním vzděláním, ale jen 8,9 procenta maturantů a akademiků.

Ilustrační foto.Znevážili ženy?

Žádné písmeno v němčině nebudí tolik emocí jako „vnitřní I", napsal deník OÖN. To má vyjadřovat rovnoprávnost pohlaví v každém pojmu. Zatím co by v Česku puristé museli říkat důsledně třeba „cyklisté a cyklistky", ne jen cyklisté, Němci to mají jednodušší v tom, že napíší „RadfahrerInnen", tedy k „mužskému" základu přidají ono ženské „Innen", a mají jistotu, že je feministky nenařknou.

Obecní rada v hornorakouském Welsu takové němčině v úřední řeči vyhlásila jako první ve státě boj.  Zatím co se sociální demokraté a Zelení snažili symbol rovnoprávnosti zachovat, Svobodní a lidovci je přehlasovali. Rozumní se sice podivovali, co má takové téma co pohledávat v obecní radě, a že by se jistě našlo něco důležitějšího k projednání, ale byli v menšině.

Starosta Peter Koits (SPÖ) byl po hlasování trochu rozpačitý:  „Uvidíme, jak bude možné toto rozhodnutí naplnit," řekl. Claudia Glösslová z oddělení pro rovnoprávnost na magistrátu pragmaticky poznamenala, že „vnitřní I" je jen jednou z více variant, která pravidla připouštějí, a žádné nemá „výkonnou moc" – nikdo nemůže být donucen  „I" ve služební korespondenci používat, nebo je naopak vypouštět. Šéf úřadu Ulrich Törek připomněl, že užívat „vnitřní I" mu je milejší než jiné „genderové" formy: „Pro samé ,cyklisty a cyklistky´, ,pekaře a pekařky´ v projevu někdy už ztrácíš trpělivost," míní. Podle něho se „I" už v úředních písemnostech tak zaběhlo, že rozhodnutí rady nebude mít pro praxi význam.

Ilustrační foto.Oholte Mikuláše!

Mitra, zlatá hůl, červený plášť a bílý vous jsou nezaměnitelným znamením „svatého Mikuláše", biskupa z Myry. Kdyby bylo podle Katolické mládeže (KJ) Horních Rakous, jeho  „následníci" by ale do rodin dětí měli  chodit hladce oholeni. „Odmítáme umělé plnovousy, které zakrývají celou tvář a pro které není vidět minika – dětem nahánějí strach," říká Julia Pachner-Schmidthalerová.

V tomto duchu také proškolovala letošních 62 „mikulášských učňů" KJ. „Chceme, aby si uvědomili, jak na děti působí, jak na ně malí nahlížejí. Je pro ně stresem už to, že přišla cizí osoba. Návštěva Mikuláše má být ale pozitivním zážitkem!" říká v OÖN.

Třetina zaškolovaných byla děvčata. „Děti mají přirozenou schopnost nechat se okouzlit, i když je ,ten Mikuláš´ před nimi vlastně ženou," říká Schmidthalerová. I „Mikulášky" malí přijímají velmi dobře…

Mumie od sousedů

Televize Servus vysílala v pátek pořad o nejznámějších mumiích Rakouska, kterých je asi stovka (v Německu na 400, v celé Evropě přes tisíc). Jedním z nich je vzduchem seschlý „farář ze Sv. Tomáše na Blasensteinu" v okrese Perg v Mühlviertlu, nazývaný také „kožený Franzl". Je oblečen mj. do kožených kalhot a má kožené boty odhadem pocházející z let 1670-1750. Traduje se, že by mělo jít o ostatky Franze Xavera Sydlera de Rosenegg, který zemřel v roce 1746 ve věku 37 let. Záhada od Sv. Tomáše.Poslední tři roky života byl farním vikářem na Sv. Tomáši. Údajně měl být pohřben druhý den po smrti, což by signalizovalo nebezpečí nákazy. Když v polovině 19. století chtěli hrob vyklidit, našli prakticky nedotčené, přirozeně mumifikované tělo, popisují OÖN. Jakými procesy k tomu došlo, není dodnes zcela jasné. Ostatky zkoumá  mimo jiné chemik vídeňské nemocnice Bernhard Mayer, který se podílel také na práci se známou mumií z ledovce Ötzim.  Podle jeho poznatků se zdá, že „Franzl" nikdy nebyl pod zemí. Vyschnul prý snad nikoliv proudem vzduchu, ale za uzavření cirkulace. Rentgen ukázal, že má v zažívacím traktu věc velikosti třešně. Podle expertů mohl být otráven, uzavírá linecký list.

„Franzl" měří 171 cm a váží jen deset kilogramů, což je i na mumii velice málo. Zuby, krk a ruce jsou na ní zvlášť dobře konzervovány, chrup nevykazuje žádný kaz.