Hlodavci svou činností přidělávají spoustu práce zejména pracovníkům Povodí Vltavy, kterým nezbývá než stromy z Vltavy pravidelně odstraňovat. Nezřídka jde o kmeny o průměru mnoha desítek centimetrů. A i když je u Vltavy dovoleno bobra odlovit, zatím se tak nestalo.

K ulovení největšího evropského hlodavce je totiž podle zákona o myslivosti potřeba mít speciální povolení od ochránců přírody. „Na pravém břehu Vltavy je v honitbě Nové Spolí lov bobra evropského povolen, ale dosud zde žádný jedinec uloven nebyl,“ přiblížila Vlasta Horáková, vedoucí krumlovského odboru životního prostředí, s tím, že v posledních letech vydal městský úřad na žádost uživatelů honiteb nebo vlastníků pozemků po celém Českokrumlovsku třináct rozhodnutí o povolení jeho lovu. „Převážně pro honitby v okolí vodní nádrže Lipno a v okolí řeky Vltavy. Zde je výskyt bobrů největší, ale je již zaznamenán také výskyt jedinců na drobných vodních tocích ve větší vzdálenosti od řeky Vltavy.“

Podle myslivecké statistiky se na území obce s rozšířenou působnosti (OPR) Český Krumlov vyskytuje více jak 100 bobrů evropských. Ročně jich je odstřelem uloveno několik jedinců, živí jedinci se tu neodchytávají.

Stavba D3 v úseku Třebonín-Kaplice-nádraží 3. února 2023. Na snímku staveniště mezi nádražím Velešín a Markvarticemi.
Tudy posvištíme. Před rokem zahájili nový úsek D3 ke Kaplici a takhle pokročili

Odstřel bobrů, i když jde o druh přísně chráněný, je povolen v případech, že páchají závažné škody na rybolovu, na vodních dílech nebo třeba v lesích. V případě Českého Krumlova jde hlavně o škody na břehových porostech. „S výskytem bobra evropského v okolí Českého Krumlova i ve městě samém se skutečně potýkáme již delší dobu,“ potvrdil Hugo Roldán, mluvčí Povodí Vltavy. „V Českém Krumlově jsou typické okusy vzrostlých listnatých stromů v městském parku. Nejvíce se však aktivita bobrů projevuje v jezové zdrži jezu Konopa, na Vltavě u Papouščí skály, a to po obou březích.“

Likvidace škod

Tam Povodí Vltavy už přes rok odklízí padlé či pádem hrozící ohlodané stromy, a to i vícekrát do měsíce. „Tato činnost pro naše pracovníky znamená zvýšenou provozní zátěž. Náklady na likvidaci stromů zničených bobrem samostatně nevykazujeme, promítají se do souhrnných nákladů na péči o břehové porosty. Proto nelze uvést sumu vícenákladů.“ Za zásadní negativum činnosti bobra považují vodohospodáři dlouhodobé intenzivní poškozování až ničení břehových porostů, což vede k úbytku vzrostlých stromů podél vodního toku.