„Služba Pomoc se založením první řady zdiva je často využívána nejen svépomocníky. A není divu, investor za zlomek ceny dostane založení první řady zdiva od profíků, a jako bonus navíc vysvětlení dalších pracovních postupů, které ho budou čekat. Ovšem ani zde nemusíte mít pocit, že jste na to sami, máte totiž možnost kdykoliv kontaktovat naše zkušené technické poradce,“ vysvětluje Adam Kratochvíl, produktový specialista provádění staveb za Wienerberger.

Pokud se investor rozhodne zdít z jednovrstvého zdiva, například Porotherm T Profi, získá cihly s integrovanou minerální vatou bez nutnosti dodatečného zateplení. Svépomocníci si navíc usnadní práci v detailech, protože je zdivo dodáváno i s doplňkovými cihlami. Dělení pálených cihel má oproti jiným materiálům výhodu, že ho lze snadno provádět pomocí elektrického nářadí, nejlépe pomocí ruční elektrické řezací pily Alligator nebo stolové kotoučové pily. Zmíněné pomůcky a mnohé další si lze zapůjčit ve vybraných půjčovnách stavebnin a nebo ve specializovaných půjčovnách nářadí, které jsou dnes k dispozici po celé zemi.

close Elektrická odporová řezačka. info Zdroj: Porotherm zoom_in Elektrická odporová řezačka.

Následující oblastí vývoje technologií je způsob zdění, respektive aplikace pojiva. Pokud se investor rozhodne zdít z tenkovrstvé malty, je jasným pomocníkem moltoprenový váleček Porotherm Easy, díky kterému bude doslova natírat cihly a jen je skládat k sobě do vazby. Další cestou, kudy se vydat, je použití zdicí pěny Porotherm Dryfix extra, která nabízí perfektní spojení, obzvlášť s řadou cihel Porotherm T Profi Dryfix. Investor se tak vyhne přípravě velké skladovací plochy pro pytle s maltou, mokrému procesu při míchání malty a opakujícímu čištění nástrojů.

„Po vyzdění hrubé stavby následuje příprava drážek a vrtání otvorů pro veškeré technické zařízení budovy. Nicméně i tuto činnost lze zrychlit bez zbytečného úsilí. Jako první je potřeba perfektní vytyčení vágrysu po celé stavbě, čehož docílíme buď rotačním laserem, který nám vytvoří ideální rovinu a umí nám paprsek promítnout do vzdálenosti několika desítek metrů, nebo elektronickou hadicovou vodováhou,“ říká Adam Kratochvíl.

close Motorový dopravník cihel. info Zdroj: Porotherm zoom_in Motorový dopravník cihel.

Po rozkreslení veškerých instalačních rozvodů nastávají pracné, a hlavně prašné chvíle. I toto období na stavbě lze ale vyřešit efektivněji. Například půjčením drážkovačky ve spojení se stavebním vysavačem, který zajistí, že na pracovním místě bude stále dýchatelno. Zdivo v drážkách lze následně snadno odstranit, třeba kombinovaným kladivem s plochým sekáčkem. Pro případ zhotovení otvorů pro krabičky elektroinstalace se nabízí využití jádrového vrtání. Na to samé kombinované kladivo tak stačí nasadit korunku s frézováním do zdiva. Tím se docílí přesného zhotovení veškerých otvorů a drážek na stavbě s minimálním odpadem a nadbytečným vysekáním stěn. „Vzhledem k tomu, že jsou toto všechno pomůcky, které využijete málokdy a nepatří do kategorie levných nástrojů, i zde se vyplatí dojet do nejbližší půjčovny a poptat se na možnosti,“ doplňuje Adam Kratochvíl.

Stavba domu s cihelnými zdícími bloky může být ještě lehčí a jednodušší, než se na první pohled zdá. Významnou roli při rozhodování tak určitě hrají možnosti pro usnadnění namáhavé ruční práce s elektrickým ručním nářadím, které je nyní dostupné k zapůjčení téměř na každém rohu. „Mezi další užitečné nástroje na stavbě určitě patří profesionální pily, dopravní prostředky pro přepravu materiálu, stavební výtahy, podpůrné opatření pro montáž a realizace stropních systémů či další mechanizace, jako jsou vibrační desky a válce na zhutnění materiálů. Většinu nástrojů lze půjčit ve stavebninách i menších lokálních specializovaných půjčovnách, což je ideální řešení, pokud je v budoucnu již nevyužijete,“ uvádí Josef Beneš, technický poradce ve Wienerbergeru.

Produktový tip:
Porotherm 38 T Profi
Broušené cihly Porotherm 38 T Profi jsou ideální volbou pro obvodové nosné i nenosné zdivo domu. Teplo akumulují srovnatelně jako klasické 30 cm bloky s dodatečným vnějším zateplením o šířce až 20 cm, a tak splní i ty nejvyšší nároky pasivních domů a nízkoenergetických staveb.
Cihly obsahují velké dutiny plněné minerální vatou, která je přírodní, a navíc díky hydrofobizaci nenasáknou vodu. To zajišťuje optimální regulaci vlhkosti v domě a zdravou domácnost.
Cihla je nehořlavý materiál a funguje i jako zvuková izolace.
Porotherm dodává veškeré zdivo včetně odpovídajícího množství malty pro tenké spáry Porotherm Profi nebo zdicí pěny Dryfix extra.