Náměstek primátorky Michal Šebek si pochvaloval, s jakým úsilím svého práva využili. „S pracovníky odboru správa veřejných statků si jednotliví výherci vyjasnili detaily a potom už se přistoupilo k vlastní realizaci. S výherci jsme se shodli i na tom, že chceme mít Budějovice zelenější s větší přidanou hodnotou pro užívání. Všichni si přáli výsadbu zeleně, což jsme velice rádi splnili. Myslím, že se to skutečně povedlo a všichni se o tom můžou na vlastní oči přesvědčit,“ řekl.

Vítězka Volné kategorie navrhla dosadbu stromů a úpravu stávajících dřevin před vchodem domu Pražská 35. „Doplněné stromořadí je z okrasných třešní. U dřevin rostoucích před domem provedl arborista zdravotní a výchovný řez,“ komentoval českobudějovický náměstek jednu ze změn.

Dodal, že vítěz kategorie Naše ulice inicioval vytvoření trvalkového záhonu s odpočinkovým místem poblíž křižovatky ulic U Tří Lvů a Vrchlického nábřeží. Zahradnická firma tam osadila záhon se skladbou trvalek podle přání samotného navrhovatele a na jeho okraji se umístila lavička.

„V poslední kategorii Rozkvetlé okno navrhl vítěz zlepšení veřejně přístupné plochy na Beránkově nábřeží, vedle tenisových kurtů Meteor. Starý nevyhovující chodník nahradil nový ze zámkové dlažby. Na travnaté ploše došlo k dosadbě okrasné jabloně,“ přiblížil Michal Šebek další proměnu.

Rozkvetlé město pokračuje i letos. Podávat přihlášky je možné do 31. srpna.