Vždy se jednalo o nejméně jeden karton cigaret nad limitem pro vlastní spotřebu, který je 200 ks cigaret (1 karton) pro osobu starší 18 let. Turisty láká výhodnější cena zboží.

Podle tiskového mluvčího celního úřadu pro Jihočeský kraj Radka Kréda vyjde například karton cigaret Marlboro RED (200 ks cigaret) v Turecku přepočtem na aktuální kurz přibližně 820 korun. Když na ně ale celníci vyměří clo, rázem se prodraží. Celní poplatky, které celní úřad vyměří při celním odbavení po příletu, vychází na cca 1 780 Kč, přičemž clo činí 473 Kč, spotřební daň 856 Kč a daň z přidané hodnoty 452 Kč. Cena za jediný karton cigaret tak po celním projednání vyjde na přibližně 2 600 Kč.

Výpočet celní sazby:
Celní sazba činí 57,6 %, SPD se vypočítává jako součin procentní části sazby daně, ceny pro konečného spotřebitele a počtu kusů. Procentní část činí v letošním roce 30 % ceny pro konečného spotřebitele a vychází z aktuálních cenových věstníků Ministerstva financí ČR pro jednotlivé druhy a značky cigaret. Sazba DPH činí obvyklých 21 %.

„Přestože pracovníci celního úřadu již před odletem do destinace mimo území Evropské Unie upozorňují na množstevní limity, cestující si při nákupu neuvědomili, že v případě nadlimitního dovozu této komodity budou platit tak vysokou částku,“ zmiňuje Radek Kréda. Dodal, že při dovozu vyššího množství tabákových výrobků, které by mohlo svědčit o obchodním záměru se cestující rovněž vystavuje nebezpečí, že mu budou tabákové výrobky zabaveny a případ bude řešen ve správním řízení, případně jako trestný čin.

Celní úřad pro Jihočeský kraj tak znovu připomíná, že Turecko není členskou zemí Evropské Unie, tudíž jsou zde stanoveny při dovozu zboží podléhajícího spotřební dani přísnější limity, než při dovozu z unijních destinací (v případě budějovického letiště z Řecka).

První cestující do zahraniční destinace odletěli z letiště v Českých Budějovicích ve středu večer do Antalye v Turecku.
Obrazem z letiště: Boeing nad Budějovicemi, davy lidí, hostesky i slavobrána

Množstevní limity

Přílet ze země EU (Řecko - Rhodos, Kréta)
Řecko je stejně jako Česká republika členským státem Evropské Unie a protože jedním z jejích základních principů je volný pohyb zboží, nejsou zde obvyklé obchodní bariéry (cla) jako v případě druhé českobudějovické destinace – Turecka. Přesto některé druhy zboží podléhají národním spotřebním daním, které je nutno zaplatit v případě dovozu množství přesahujícího povolené limity.

Tabák a tabákové výrobky:
800 ks cigaret
400 ks doutníčků (cigarillos a doutníky o maximální hmotnosti 3 g/kus)
200 ks doutníků
1000 g tabáku ke kouření
250 g zahřívaných tabákových výrobků

Alkohol a alkoholické nápoje:
10 litrů konzumního lihu a lihovin
20 litrů meziproduktů (např. portské víno, vermut, medovina)
90 litrů vína (z toho max. 60 litrů šumivého)
110 litrů piva

Přílet ze země mimo EU (Turecko - Antalya)
Pro země mimo EU platí navíc limity na zboží dovážené příležitostně k osobní potřebě nebo spotřebě nebo zboží jako dar, a toto zboží je osvobozené od cla:

Množstevní limity vztahující se na tabák a tabákové výrobky (osvobozené od celních poplatků):
200 ks cigaret
100 ks doutníčků (cigarillos a doutníky o maximální hmotnosti 3 g/kus)
50 ks doutníků
250 g tabáku ke kouření
100 g zahřívaných tabákových výrobků (17 krabiček – 1 krabička obsahuje 6 g tabáku) nebo jakákoli kombinace těchto výrobků, pokud součet jejich procentních podílů nepřesáhne 100 % množství

Množstevní limity vztahující se na alkohol a alkoholické nápoje (osvobozené od celních poplatků):
1 litr alkoholického nápoje, jehož skutečný obsah lihu přesahuje 22 % objemových, nebo nedenaturovaného alkoholu s obsahem lihu nejméně 80 % objemových
2 litry destilátu a lihovin, aperitivů vyrobených z vína nebo alkoholu, tafia, saké nebo podobných nápojů se skutečným obsahem alkoholu nepřevyšujícím 22 % objemu, šumivých vín, likérových vín nebo jakákoli kombinace těchto výrobků, pokud součet jejich procentních podílů nepřesáhne 100 % množství
4 litry nešumivého vína
16 litrů piva

Z Turecka platí zákaz dovozu živočišných produktů pro osobní spotřebu, jedná se například o maso, masné výrobky a také produkty z mléka.

Z Turecka je obvyklou komoditou na dovoz do ČR zlato, výrobky ze zlata a dále kůže a kožené výrobky, jejichž hodnota může částku 430 EUR překročit. V tomto případě zboží podléhá paušální sazbě cla 2,5 % u zboží do hodnoty 700 EUR. U zboží nad 700 EUR se hodnota cla určuje podle konkrétního druhu zboží.