Podobné prožitky má z opakovaného pobytu na psychiatrii také pětašedesátiletá Hana ze středních Čech, která má diagnostikovanou bipolární afektivní poruchu. Dlouhodobě se léčí, přičemž chvíle, kdy se cítí dobře, se střídají s těmi, kdy je jí na nic. „I když beru pravidelně léky a navštěvuji specialistu, vím, že za zdmi léčebny se kdykoli můžu znovu ocitnout,“ podotkla. Těší ji proto, že tuzemští odborníci z oblasti psychiatrie připravili nová pravidla na užití omezovacích prostředků.

Ilustrační snímek
Psychiatr: Kladný vztah k alkoholu se v době tvrdých lockdownů ještě prohloubil

Týká se to především kurtování k lůžkům, ale i dalších opatření, která se při hospitalizaci používají. Podle nového doporučení by například lékaři měli člověka ochrannými pásy přivázat jen na šest hodin v kuse. „U každého typu omezovacího prostředku navrhla pracovní skupina ministerstva zdravotnictví, který byla ustavena v roce 2019, konkrétní pravidla používání,“ uvedl vědecký sekretář Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, primář Petr Možný.

Přivázat jen na půl hodiny

S tím, že právě například u přivázání pásky k lůžku musí být pacient umístěn mimo přímý kontakt s ostatními. Zároveň na něj musí trvale dohlížet ošetřovatelský personál. Buď přímo, nebo prostřednictvím kamer. „Personál musí každých 30 minut kontrolovat jeho stav a učinit o tom písemný záznam. Maximální délka nepřetržitého omezení ochrannými pásy je šest hodin, poté musí lékař znovu rozhodnout o jeho ukončení či prodloužení,“ uvedl Možný.

Daná pravidla však doposud nemají oporu v legislativě. Při poslední změně zákona totiž zákonodárci nestihli doporučení od psychiatrů zanést mezi paragrafy. Podle slov mluvčího ministerstva zdravotnictví Ondřeje Jakoba proto letos ministerstvo plánuje další novelu, kam zváží doporučené postupy v nějaké formě zanést. Ministerští úředníci je každopádně budou šířit a podporovat. Pro pracovníky nemocnic plánují uspořádat sérii školení a kurzů.

Vyšetření rakoviny prostaty. Ilustrační snímek
Zbytečná rakovina prostaty. Urologové zvou do svých ordinací

Cílem je, aby dnes již přísně regulované omezovací prostředky byly používány ještě transparentněji. Vedle ochranných pásů mezi ně patří kupříkladu i psychofarmaka nebo ochranný kabátek (viz box). Uplatňovány jsou nejen v psychiatrii, ale i jiných medicínských oborech.

Podle statistik Ústavu  zdravotnických informací a statistiky v roce 2020 ošetřili v psychiatrických ambulancích téměř 630 tisíc pacientů, z toho tři pětiny žen a dvě pětiny mužů. Nejvíce jich, stejně jako v předešlých letech, vyhledalo pomoc kvůli neurotickým či stresovým poruchám. V psychiatrických zařízeních bylo v roce 2020 ukončeno téměř 30 tisíc hospitalizací. Nejvíce byli hospitalizováni lidé s problémy spojenými s pitím alkoholu, se schizofrenií či Alzheimerovou chorobou.

Jaké omezovací prostředky smějí lékaři využívat:

• psychofarmaka či podobné léčivé přípravky
• omezení pohybu ochrannými pásy (kurty)
• umístění v místnosti určené k bezpečnému pohybu
• ochranný kabátek
• úchop pacienta
• kombinace výše uvedených omezovacích prostředků

Zdroj: MZ