Při dopadení riskují až pětitisícovou pokutu, půlroční zákaz řízení a ve zvlášť závažných případech až pětiletý pobyt za mřížemi.

Podle nejnovějších dopravních statistik se popisovaný problém týká skoro pětiny viníků nehod na českých silnicích. Mluvčí policejního prezidia Jozef Bocán uvádí, že během prvního letošního pololetí policisté řešili přes 6700 takových událostí. Zemřelo při nich šest lidí. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku to představuje nárůst 
o 3,5 procenta.

„V naprosté většině případů se jedná o dopravní nehody pouze s hmotnou škodou. Takovou klasickou a nejčastější situací je nabourané vozidlo na parkovišti, u obchodního centra a podobně," vysvětluje mluvčí Bocán s tím, že u těchto lehčích nehod bývá zpravidla příčinou ujetí neochota nahradit způsobenou škodu.

Jiné je to v případech, kdy dochází k újmám na životě či zdraví jiných účastníků provozu. U těchto závažnějších nehod často hraje stěžejní roli strach z přísnějšího postihu. Ten jde často ruku v ruce s jiným protiprávním jednáním, třeba ohrožením pod vlivem návykové látky (jízda s alkoholem nebo drogami) či mařením výkonu úředního rozhodnutí (porušení zákazu řízení).

„Hrozící postih je v těchto případech závislý na každé konkrétní situaci a následné právní kvalifikaci daného skutku v trestně právní rovině," upřesňuje Jozef Bocán. Pokud už se stanete účastníky nehody, pamatujte, že vaší povinností je neprodleně zastavit, učinit vhodná opatření 
k zabránění případných dalších škod a spolupracovat při objasňování děje.

Aktéři kolizí s nutností nahlášení policii (usmrcení či zranění některého z účastníků nebo škoda přes 100 tisíc korun) mají povinností ještě víc. Mezi jinými třeba poskytnutí první pomoci nebo vytrvání na místě až po příjezdu policie. Podle zákona si toto čekání nesmíte krátit konzumací alkoholu či jiné drogy. A to ani v případě, že jste chodec nebo cyklista.

Mluvčí policejního prezidia dodává, že policisté vycházejí při objasňování takových nehod  především ze zajištěných stop na místě události, ze svědeckých výpovědí i z dostupných záznamů kamerových systémů.

„Každý, kdo se stane svědkem takové nehody, by měl ihned kontaktovat bezplatnou linku tísňového volání 158 a přispět tak svým svědectvím k řádnému objasnění. Může tomu napomoci třeba zapamatováním si registrační značky ujíždějícího vozidla. Nikdo si totiž nemůže být jist tím, zda se v roli poškozeného někdy neocitne právě on," uzavírá Jozef Bocán.