Ty podle filmařů neoprávněně fakturoval při vyúčtování záloh na spolupráci při točení filmu Bathory.

Jakubisko Film rozporuje některé účtované položky, které prý nebyly ujednány (cestovné, provoz mobilů, dvojnásobná sazba za pronájem zbraní, práce přesčas aj.).

Petr Nůsek tvrdí, že i tyto položky byly součástí smlouvy uzavřené ústně mezi tehdejším výkonným produkčním zmíněného filmu Petrem Šplíchalem a produkční agentury A.R.G.O. Karolinou Martincovou.

Co bylo smluveno?

Petr Šplíchal písemně potvrdil, že s Martincovou uzavřeli ústní smlouvu na exkluzivní dodání veškerých zbraní a zbroje pro film Bathory a zajištění šermířů pro natáčení bojových scén. Podle něho bylo sjednáno i hrazení cestovného a telefonů paušálem, práce přesčas atd.

Před soudem řekl, že u uzavírání vlastní smlouvy produkce s A.R.G.O. nebyl. Neví, jestli bylo dohodnuto i proplácení hovorného, cestovních nákladů a přesčasů, ale bylo to prý běžně předjednáváno i s jinými dodavateli.

Výkonná ředitelka Markéta Zahradníková uvedla, že se strany ústně dohodly na zajištění zbraní, zbrojířů a šermířů, na rozpočtu a natáčecím plánu. Hrazení telefonů, cestovného, přesčasů prý ale sjednáno nebylo.

Na otázku, proč nebyla s A.R.G.O. uzavřena písemná smlouva, odpověděla Zahradníková, že to byl projev důvěry, nebo zanedbání někoho z produkce, že ji nepřipravil.

„Když jsme s A.R.G.O. ukončili spolupráci a bylo třeba vyúčtovat zálohy, museli jsme z Nůska faktury zdlouhavě dolovat. Zjistili jsme pak, že něco z deklarovaných služeb jsme neobjednávali, a že je fakturováno i za lidi, kteří v daný den na pracovišti nebyli,“ prohlásila.

Bez píchaček

K tomuto problému Šplíchal předtím řekl, že povinností účastníků natáčení nebylo hlásit se k tzv. denní dispozici na produkci. Zahradníková naopak mínila, že hlásit přítomnost patří „ke standardu“ filmování.

Nůsek vysvětloval, že byli týmem, který se „na place“ střídal podle požadavků měnícího se natáčecího plánu. Část lidí se v tu dobu zabývala další nezbytnou činností, třeba výrobou výzbroje; jinak by jejich celek nemohl fungovat.

Svědek s 15letou praxí „koordinátora speciálních filmových efektů“ k tomu řekl: „Není to práce v továrně.“ Zmínil „etický element“ věci, důvěru mezi realizátory a produkcí. „Pak je zcela mou věcí, jak své lidi rozčlením, zda točí, nebo někde něco zařizují,“ prohlásil. „Je na mé poctivosti, abych účtoval dle reality,“ dodal.

Volání, přesčasy…

Potvrdil také jako běžnou natáčecí praxi proplácení telefonů, denního nasazení i v den, kdy se nakonec netočilo, včetně cesty. Naprosto obvyklé je prý proplácení přesčasů.

Žalovaná strana neváhala například pozvat ve středu, poslední den dokazování, „kolegu“–zbrojíře až z Bratislavy jen proto, aby potvrdil praxi filmařů zahrnovat do honoráře i cestu.

Svědkyně byly právním zástupcem žalobce dotazovány ke konkrétním fakturám.

K tomu, proč bylo hovorné učtováno souhrnně za šest měsíců, řekla Martincová: „Protože se to nestíhalo.“ Spali prý tři hodiny denně a přednostně zařizovali věci pro film. Museli také čekat na výpis hovorů od operátora.

Petr Nůsek k tomu později řekl, že šlo nejspíš o dohodu účetních obou stran, že to tak bude nejlepší.

Co koordinovali?

V jedné faktuře byla vyúčtována i účast koordinátorky A.R.G.O. na natáčení, na němž podle žalobce nebyla.

Martincová prohlásila, že úkolem koordinátora bylo po celou dobu natáčení zajišťovat věci, materiál, dopravu, personál tak, aby byl vždy včas k dispozici. „Koordinátor nesedí ,na špalku´ celý den, může pracovat třeba v kanceláři,“ řekla.

Padla otázka, zda bylo nutné, aby byli při natáčení přítomni hlavní zbrojíř i jeho asistent se sazbou dohromady za 6000 Kč na den i tehdy, kdy je točeno se třemi šavlemi. Svědkyně opáčila, že je to nezbytné, protože hlavní zbrojíř na místě dbá, aby zbraně byly v technicky výborném stavu, a jeho „runner“ musí být připraven doběhnout pro to, co je právě třeba.

Další svědkyně, koordinátorky A.R.G.O., se zástupce žalobce ptal, co měla například konkrétně koordinovat 4. července v Kutné Hoře, kdy měl Jakubisko Film od nich pronajato sedm zbraní. Už si nevzpomínala, ale ujistila, že koordinátor se stará nejen o věci v akci, ale i o ty, které jsou v přípravě nebo v likvidaci v souvislosti s projektem.

K dotazu, proč na závěr A.R.G.O. účtovalo za pronájem zbraní dvojnásobek původně sjednané ceny, Karolina Martincová uvedla: „Protože jste najmutím jiné skupiny odstoupili od sjednané exkluzivity pro nás, padla z naší strany takto podmíněná sleva.“

Když se soud ptal svědků na svědečné, chtěli „kouzlem nechtěného“, ze zkušenosti z branže, místo ztráty na výdělku a ujetých kilometrů účtovat „částku denního nasazení“ či „obvyklou výši“…

Samé problémy

Žalovaný Petr Nůsek na závěr prohlásil, že při spolupráci na asi třiceti filmech a padesáti divadlech se nikdy nesetkal s takovými problémy jako tentokrát.

Zopakoval, že se s Petrem Šplíchalem ústně dohodli na podmínkách spolupráce. Výkonná ředitelka filmu Zahradníková mu později předložila návrh písemné smlouvy, kterou ale jako nevýhodnou nepodepsal.

Jeho připomínky prý ředitelka slíbila zapracovat do nové smlouvy, ale jak se natáčení rozběhlo, už si na to prý nikdo nevzpomněl.

Popisoval, co všechno pro film dělali – například za dodané zbraně účtovali při příslibu exkluzivity polovinu ceny obvyklé. „Již pro tohle bylo nemyslitelné, že bych si sám platil telefony,“ řekl.

Řadu zbraní bylo třeba vyrobit, některé sháněli v zahraničí. I to zvyšovalo jejich náklady. Jak od filmu odcházeli nespokojení lidé, přebíral prý další funkce – byl choreografem, koordinátorem, poradcem, a produkci tak šetřil výdaje.

Když líčil, proč jeho šermíři od natáčení odešli („Neochota a neschopnost produkce zabezpečit elementární bezpečnost při natáčení, kdy to už zapáchalo krví“), soudkyně to oglosovala, že filmování ho zjevně taky trochu ovlivnilo. Vyzvala ho k přitlumení emocí ve sporu, kde jde „jen“ o faktury.

Závěr svého vystoupení před soudem si Petr Nůsek nicméně neodpustil ještě jednou „vyhrát“. Juraji Jakubiskovi popřál, aby mu film vydělal alespoň tolik, kolik do něj vložil, a uzavřel: „A rozhodně se netěším na další spolupráci…“

Jednání bude pokračovat koncem ledna.