Uložil mu také ochranné léčení protialkoholní ambulantní formou.

Vrchní soud věc přidělil krajskému soudu s tím, že by skutek mohl být posouzen i ja᠆ko pokus vraždy.
Václav U. loni 8. prosince kolem 2.15 h v rodinném domě v Č. Budějovicích v podna᠆pilosti bodl nožem o délce čepele 21 cm mezi lopatky o dva roky mladšího kamaráda Pav᠆la, který spal na břiše na sedačce. Hrozilo, že nůž pronikne do dutiny hrudní.

Když se zraněný probudil a snažil se utéct, bodl ho Václav U. do stehna. Chlapec pak vyběhl a soused probuzený výkřiky „Pomoc, pomoc, pobodal mě" zavolal záchranku.

Činu předcházelo společné popíjení. Třetí z party kolem 22. h odešel a ostatní pokračovali. Pavel potom usnul. V době události měl obviněný v kr᠆vi 1,77 až 2,16 promile alkoholu. K věci nevypovídal.

Psycholog u něho konstatoval komplex méněcennosti, emoční frustrovanost. Při kumulaci zátěže či utlumení autoregulace alkoholem, který nadužívá, reaguje někdy explozivně, impulzivně, s pro᠆jevy afektové agrese. Podle znalce mohla být spouštěčem jeho činu frustrace, pocit závisti či to, že kamarád usnul a nevěnoval se mu… Psychiatrička u něho konstatovala smíšenou poruchu osobnosti a rovněž sklon k užívání alkoholu. Navrhla mu ochranné protialkoholní léčení ambulantní. Dle soudních lékařů byla Pavlova zranění lehká.

Na závěr shrnul státní zástupce, že zjištění jsou nespor᠆ná – obžalovaný bez zjevného důvodu opakovaně zranil nožem poškozeného. Ten ho jako pachatele usvědčuje, policejní hlídkou byl zadržen na místě. Otázkou však je právní kvalifikace skutku. K možnosti naznačované Vrchním soudem žalobce citoval judikaturu Ústavního soudu, že ke konstatování srozumění pachatele s následkem musí být kromě povahy zraňujícího nástroje, způsobu užití fyzické síly a vedení útoku na místa, kde jsou uloženy důležité životní orgány, váženo i to, zda útokem mohla být způsobena i jiná zranění. Dle lékařů bylo bodnutí vedeno silou střední intenzity a rána prakticky nemohla zasáhnout srdce.

Dále musí být vážena i pohnutka činu a osobnost pacha᠆tele. Obžalovaný nikdy v minulosti neprojevil agresivní sklony. V tomto případě nebyl zjištěn motiv činu, aktéři byli kamarády, tu noc mezi nimi nedošlo k žádné hádce či konfliktu. Podle znalců tehdy spo᠆luzapůsobily smíšená porucha osobnosti U., alkohol a momentální okolnosti.

Ani nepřímý úmysl Václava U. poškozeného zabít nelze mít za prokázaný. S ohledem na umístění rány a intenzitu bodnutí ale musel být srozuměn s tím, že nůž může proniknout do dutiny hrudní a způsobit její zavzdušnění, tedy poškodit důležitý orgán. Státní zástupce proto navrhl uznat Václava U. vinným pokusem způsobení těžké újmy. „Vzhledem k závažnosti činu nelze ukládat jiný než nepodmíněný trest," mínil.
Obhájkyně Jaroslava Krybusová zdůraznila, že skutek nemá motiv, psycholog uváděl domněnky. Její klient není agresivní, nevyvolává konflikty. „Byl to naprosto nešťastný čin," řekla. Co ho k ně᠆mu vedlo, to U. podle ní nechce zamlčovat, ale prostě není schopen se projevit.

„Pere se s životem s hendikepem a ne vždy se mu dostalo odborné pomoci," řekla. „Rodina se o něho stará, je schopna ho kontrolovat. Vězení by pro něho bylo naprosto zničující. Podléhá okolí, vlivům, je zcela závislý na matce. Represe v tomto případě nic nepřinese, výchovný trest by byl účelnější." Navrhla uložit U. trest nespojený s jeho přímým výkonem, třeba i s dohledem, a ambulantní léčení.

A soud tak rozhodl. „Nepodařilo se zjistit motiv činu ani to, jakou silou vedl obviněný útok, nelze mu dovodit ani eventuální úmysl vraždy," řekl předseda senátu. „Neshledáváme okolnosti, pro které by obžalovaného bylo nutné zavřít. Šlo o zkratkovité jednání, které by nemělo mít recidivu, pokud se bude podrobovat léčení a psychoterapii. Má stálé rodinné a sociální zázemí a kontrolu nad ním ještě zpřísní dohled probačního úředníka." V té souvislosti varoval Václava U. před jakýmkoliv dalším protiprávním jednáním či neplněním povinností dohledu, pro které by ho už čekalo vězení.

K požadavku Pavla na náhradu psychické újmy utrpěné v důsledku zákeřného útoku kamaráda, který může mít vliv na jeho psychiku, soud uzavřel, že do budoucna není takový následek vyloučen, ale na poškozeném bude, aby oprávněnost svého požadavku prokázal v řízení občanskoprávním. Bolestné a náklady zdravotní pojišťovny už obviněný uhradil.

Rozsudek není v právní moci.