Fiala (34) bodl 3. května kolem 21.15 hodiny v Klikově v podnapilosti kapesním nožem o délce čepele 6,5 cm do hrudníku svého dlužníka. Rána pronikla do dutiny hrudní. Druhé bodnutí směřovalo do obličeje napadeného.

O peníze

Fiala tehdy požadoval po poškozeném vrácení čtyř tisíc korun. Když se dlužník i tentokrát vykrucoval, vytáhl nůž, prý aby mu pohrozil.
Když otevřel branku, poškozený prý po něm vyrazil. Odstrkoval ho a přitom si neuvědomil, že má v ruce ten nůž. Bodnutí si nevybavuje. Není si vědom, že by hrozil zabitím. U soudu obžalovaný svou výpověď vylepšil o tvrzení, že dlužníkovi tím nožem hrozil, že mu s ním prořeže gumy u auta, když nevrátí ty peníze.

Poškozený jako svědek naopak uvedl, že obviněný tehdy „vletěl“ na zahradu a rovnou šel po něm. Rozpřáhl se a udeřil ho do prsou. Nevšiml si, že má nůž. Ruku mu pak zachytil, ale on ji vyškubl a bodl ho k oku. „Křičel přitom, že mne zabije,“ uvedl svědek. Výhrůžky zabitím potvrdily i matka a sestra poškozeného.

Podle orientačního zpětného propočtu měl Fiala při útoku v krvi 2,25 až 3,53 promile alkoholu.

Ze žárlivosti?

Přestože byl obviněn z ublížení na zdraví, tři dny nato Fiala páchal další násilí. Šestého května po 21. hodině vnikl do bytu užívaného jeho bývalou známou. Napadl tam přítomného muže, dívku urážel a vyhrožoval jí. Posléze ji udeřil pěstí do obličeje a zlomil jí nos.

Tvrdil, že ho žena do bytu vpustila normálně. „Měla tam klienta. Dal jsem mu facku, protože tam neměl co dělat,“ vypověděl na policii. Pak si prý vzal své věci z koupelny, ale když slečna začala křičet, že jsou její, mrštil při odchodu deodorant ke dveřím bytu. Zrovna v momentu, kdy se do nich slečna „připletla“. Soudní lékař označil takovýto mechanismus zlomení nosu za krajně nepravděpodobný.

I v tomto případě se obžalovaný snažil před soudem původní výpověď vylepšit. Tentokrát o tvrzení, že do bytu šel s dojmem, že něco není v pořádku – slečna prý měla předtím zdravotní problémy.

V dubnu 2006 soud Rostislavu Fialovi omezil způsobilost k právním úkonům – k dispozici s peněžními částkami nad 700 korun měsíčně – v důsledku duševní poruchy. Znalec však uzavřel, že v době nyní posuzovaných činů byly jeho rozpoznávací schopnosti pouze lehce sníženy, ovládací pak vlivem alkoholu podstatně. Šlo však o opilost prostou.

Soud se pokusil vyslechnout napadenou uživatelku velenického bytu, ale policie v pondělí sdělila, že asi před třemi měsíci opustila své bydliště a místo jejího pobytu není známo. Předseda senátu proto přečetl její výpověď z přípravného řízení. S Fialou prý už asi tři měsíce nechodila. Tehdy mu nechtěla otevřít, protože u sebe měla kamaráda. Pak na kopání do dveří pootevřela, Fiala násilím vnikl dovnitř a řádil. Rozbíjel zařízení, taky sedm jejích porcelánových slonů, a praštil ji do nosu. Její rakouský kamarád ji pak odvezl k ošetření do Gmündu, stálo 40 eur . . . Obžalovaný po přečtení svědectví setrval na svém, že ženu ani jednou neuhodil.

Soud přečetl posudek psychiatra z řízení o nezpůsobilosti Rostislava Fialy k právním úkonům. Znalec zmiňoval jedenáct předchozích hospitalizací obviněného v psychiatrických zařízeních, jeho psychickou poruchu trvalého ráze, která zásadně ovlivňuje jeho chování projevující se verbální i brachiální agresivitou i bez zjevné příčiny.

Senát po poradě uznal Rostislava Fialu vinným ublížením na zdraví se způsobením těžké újmy, ve velenickém případě pak porušováním domovní svobody a ublížením na zdraví. Za to mu uložil úhrnný trest odnětí svobody na tři roky do věznice s dozorem a ochranné léčení protitoxikomanické a protialkoholní v ambulantní formě. Nevyslyšel tak návrh státního zástupce, který požadoval uložení léčení ústavní formou.

Krajský soud přihlédl k intenzitě útoku obžalovaného, k charakteru použitého nože i k tomu, že po bodnutí v útoku nepokračoval. Výkřiky o zabití pak běžně používal při jakémkoliv důraznějším konfliktu, připomněl předseda senátu. „Neútočil v úmyslu usmrtit,“ řekl předseda senátu. Trestně odpovědný za své skutky však podle znalců obviněný je. Jeho ovládací schopnosti v době jejich páchání byly sníženy toliko vlivem prosté opilosti, ačkoliv ho lékaři před požíváním alkoholu varují už od jeho šestnácti let . . .

V úvahách o trestu soud přihlédl i k tomu, že určité příčiny trestné činnosti obžalovaného lze potlačit ochranným léčením. Proto soud Rostislavu Fialovi vyměřil v sazbě 2 až 8 let trest jen mírně nad spodní hranicí a do mírnějšího režimu věznice, než kam by formálně patřil. Rozhodnutí není v právní moci.