Čtyři minuty nato se z téže telefonní budky ozvalo na dispečink Záchranné zdravotní služby v Č. Budějovicích podobné: „Je tam u vás bomba a za deset minut to vybuchne, tak si dávejte pozor, čau!“


Volal pan Jiří (39), vracející se z oslavy narozenin Táboritskou ulicí v Třeboni . . .


Strážníci zjistili, odkud volá, a za pět minut už hlídka zastavila nedaleko od budky podezřelého muže bez dokladů. K prohledání českobudějovické záchrance vyjela policie, hasiči, pyrotechnik, kriminálka.


Pan Jiří v přípravném řízení tvrdil, že si na telefonování nepamatuje, měl prý dvanáct dvanáctek a dvanáct velkých rumů; pak si přece vzpomněl, že byl v budce a někam volal. Nechtěl škodit, prý to asi udělal, že byl tak opilý. (Měl v krvi 3,05–3,15 promile.) Pamatoval si strážníky a taky záchytku.
Okresní soud v J. Hradci konstatoval, že obviněný se pod vlivem alkoholu opakovaně dopouští trestné činnosti – naposledy byl trestán loni v listopadu za řízení auta v opilosti přes zákaz řízení a letos v únoru byl nepravomocně odsouzen za obdobný skutek . . .


Obhájce se ještě pokusil navrhnout znalecké zkoumání hlasu na záznamech telefonátů, neboť prý není zřejmé, že volal opravdu obžalovaný, ale to měl soud za nadbytečné – mj. policejní pes šel za pachovou stopou ze sluchátka v automatu rovnou k místu, kde byl zastižen pan Jiří, a široko daleko nebylo jiného člověka.


Soud kvalifikoval jednání pana Jiřího jako trestný čin šíření poplašné zprávy a uložil mu trest odnětí svobody na devět měsíců do věznice s ostrahou. Uložil mu také protialkoholní ústavní léčení.

Zkoumat hlas netřeba

Obviněný se odvolal. Krajský soud po projednání rozsudek prvního stupně částečně zrušil, a to co do výroku o způsobu výkonu trestu. Pan Jiří si jej odpyká ve věznici s dozorem. Ostatní výroky soud ponechal v platnosti.


Také odvolací instance shledala návrh obhajoby na zkoumání shody hlasu obžalovaného a muže na záznamu telefonátu nadbytečným vzhledem k tomu, že nepřímé důkazy tvoří ucelený řetěz vylučující, že by tehdy volal někdo jiný. „Také technicky by takové zkoumání bylo velmi obtížné,“ řekl předseda senátu v odůvodnění rozhodnutí. „Aby bylo srovnávání optimální, musel by obviněný zase vypít dvanáct dvanáctek a stejně tolik velkých rumů, a neumíme si představit, jak v podmínkách justice by mohl být takový stav obviněného navozen takříkajíc z moci úřední . . .“


Skutek byl okresním soudem zjištěn správně, také výše trestu odpovídá. Podle názoru krajského soudu ale pan Jiří patří do věznice s dozorem.
Tam také byl neprodleně z vazby převeden.