Čech a dva cizinci měli v letech 2017 až 2020 uskutečňovat zdanitelná plnění spočívající v nákupu zboží, zejména spotřební elektroniky, v jiných členských státech EU bez DPH, které následně prostřednictvím české právnické osoby a jejích internetových portálů dodávali tuzemským zákazníkům.

Skutečný prodej zboží měli zastírat smluvním vztahem nájemním, kdy zaplacenou cenu deklarovali jako kauci, která však nepodléhá DPH.

Mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej uvedl, že následně měli před správcem daně se záměrem neuhradit daň z přidané hodnoty tvrdit, že se nejedná o prodej zboží, ale o jeho nájem. Tím měli zatajit skutečnou daňovou povinnost vyplývající z pořízení zboží z jiného členského státu a jeho následného dodání na tuzemský trh. „Daň tak měli zkrátit o 85 milionů korun,“ dodal Ibehej s tím, že stíhání osob probíhá na svobodě. Hrozí jim až deset let vězení.