Do místa 29. ledna 2009 nastoupili kontroloři. Otevřel jim pan Miroslav (50). Během kontroly elektroměru na chodbě ode〜šel na dvůr a oni si povšimli, že tam něčím manipuluje. Zjistili, že stojí u dalšího elektroměru, k němuž vede od prvního kabel. Vedle něho ležel šroubovák a kryt hodin byl sejmut. Pan Miroslav jim měl říci, že kontroluje, zda je vše v pořádku. Zjistili, že v elektroměru byly odpojeny dvě klemy, takže nezaznamenával skutečný odběr proudu. Navrhli panu Miroslavovi uznání dluhu za černý odběr, ale když mu řekli, že jde o 17 000 Kč, odmítl. Přivolali policii. Ta stav zadokumentovala a „e.onisté“ závadu opravili. Pan Miroslav byl obžalován z podvodu. Podle E.ON odebral od odečtu 25. září 2008 do 29. ledna 2009 energii v hodnotě nejméně 21 059 Kč.

On nic?

Tvrdí, že s elektroměrem nemanipuloval. Řekl, že tehdy šel přivolat majitelku objektu a když se vrátil na dvůr, u druhého elektroměru, hlášeného na něho, stál kontrolor. Ten mu řekl, že zjistil černý odběr. Byl prý na něho činěn nátlak, aby zaplatil.Vyřazení dvou fází si vysvětlit nedovedl, zmiňoval ale jakousi opravu zařízení před čtrnácti lety. Rozporoval výši škody, když v době soudu už po něm požadovali 28 000 korun. K dotazům uvedl, že je vyučen v oboru elektro, ale od vyučení se mu prý nevěnoval a v hodinách se nevyzná.

Neoprávněný zásah do rozvaděče, odstranění zajišťovací plomby krytu svorkovnice elektroměru a vyřazení dvou fází, prokázala mj. kriminalistická elektrotechnická expertíza. Samovolné uvolnění klemů technici vyloučili.

Soud uzavřel, že obžalovaný se zmocnil cizí věci (elektřiny) uvedením vlastníka v omyl a dopustil se tedy podvodu. Za ten mu uložil půl roku podmíněně na 14 měsíců a povinnost nahradit E.ON škodu 21 059 Kč.

Pochybnosti

Pan Miroslav se odvolal. Popřel, že by s jističem manipuloval. Podle něho není prokázáno ani to, že by k černému odběru vůbec došlo. Chybí fotodokumentace kontroly, zmiňovaného kabelu od prvních hodin, nebyl zjišťován charakter závady na měřiči před 14 lety, zda tedy nemohlo jít o obdobný problém. „Jeho“ elektroměr nebyl na expertíze, na eventuální manipulaci s ním se mohli podílet jiní.

Jeho obhájce rozvíjel, že kontroloři nezjistili, kam údajně zjištěný kabel od prvního elektroměru vede. Rozporoval výpočet údajné škody podle vyhlášky, která se prý uplatňuje tehdy, nelze–li škodu zjistit jinak. Jeho klient prý byl ale ochoten předvést E.ON všechny své spotřebiče.

E.ON uvedl, že na opraveném elektroměru pana Miroslava od onoho 30. ledna 2009 nebyla evidována žádná závada.

Postup při výpočtu škody včera soudu objasňoval hlavní technik E.ON. Není–li možné spotřebu kvantifikovat podle počtu spotřebičů v domácnosti jako v tomto případě, kdy prý pan Miroslav v tomto směru s pracovníky nekomunikoval, vypočítává se náhrada škody dle vyhlášky č. 51/2006 Sb., propočtem podle hlavního jističe příslušného elektroměru. Proč obžalovaný kontrolory nepustil do bytu, svědkovi prý není známo. (Pan Miroslav tvrdil, že o to nebyl žádán, a policie prý na domluvenou schůzku přišla o hodinu později.)

K otázkám po možných poruchách elektroměru svědek kategoricky prohlásil, že tady nešlo o poruchu jako třeba v důsledku nějakého elektrického rázu, ale o evidentní zásah do měřidla. Proto ani hodiny nedemontovali a neposílali do zkušebny. K dalším dotazům svědek sdělil, že případů černých odběrů je „strašné množství“. Státní energetická inspekce (SEI) pak z nich k takovýmto krokům vybírá namátkově.

Krajský soud poté rozsudek první instance zrušil a věc postoupil k projednání SEI. „Je důvodné podezření na odběr energie načerno, ale nemůžeme udělat jednoznačný závěr, kdy k zásahu došlo a v jaké výši tedy byla E.ON způsobena škoda, která je rozhodující pro posouzení, zda šlo o trestný čin, nebo jen o přestupek,“ řekl předseda senátu. „Nemůžeme se řídit výpočtem dle vyhlášky, protože k zásahu mohlo dojít léta, nebo třeba jeden den před kontrolou .“

Soud uzavřel, že podle energetického zákona je černý odběr přestupkem, za který SEI může uložit poměrně citelnou pokutu. „K zásahu do elektroměru prokazatelně došlo, spáchán byl přinejmenším přestupek, proto věc postupujeme inspekci,“ uzavřel předseda senátu.