„Trváme na žalobě. Chceme omluvu a kompenzaci. Žádná omluva nebude, také trváme na svém,“ tak by se dalo stručně shrnout, jak vypadalo zahájení úterního soudního líčení kvůli ochraně osobnosti před Okresním soudem Český Krumlov. Ani jedna strana se nechystala k ústupu.

Spor se týká toho, jestli chatařka od lipenské nádrže Pavla Setničková řádně nakládá s odpadními vodami ze své chaty nebo ne. Nebo, z jiného úhlu pohledu, spíše jde o to, jestli je obec Lipno nad Vltavou či její starosta Zdeněk Zídek schopen doložit tvrzení, že Pavla Setničková s odpady nenakládá podle zákona.

Chatařka ovšem není obyčejnou rekreantkou, vede spolek Lipensko pro život a je známá svými kritickými výroky na adresu některých developerských projektů na Lipensku. A říká, že byla neprávem nařčena z poškozování životního prostředí a že jí tyto výroky poškodily.

Televizní pořad

Proto nyní Pavla Setničková žaluje obec Lipno nad Vltavou a domáhá se ochrany osobnosti, laicky by se dalo říci, že žaluje kvůli újmě na cti. Důvodem jsou údajné výroky starosty obce Zdeňka Zídka. Ten měl loni v březnu v pořadu Nedej se, který odvysílala Česká televize, respektive v díle Jihočeské moře betonu, prohlásit: „To, jak to funguje, můžeme zdokumentovat přímo na příkladu paní předsedkyně toho spolku, Lipensko pro život. Ona má chatu přímo na břehu jezera, kterou pronajímá. Za loňský rok vyvezla 11 kubíků splaškových vod, normální úvahou dospějme k číslu, které je minimálně čtyřikrát větší. Kam těch 30 000 litrů šlo, evidentně do Lipna… To je hlavní problém celého Lipna, celé nádrže.“

Soud kvůli újmě na cti. Chatařka versus Lipno nad Vltavou. | Video: Edwin Otta

Mimo jiné se totiž ve sporech mezi spolkem, developery a případně v jistém smyslu i obcí Lipno nad Vltavou jedná například o neshody a nekončící kolotoč výroků o tom, kdo a jak má poškozovat životní prostředí. Spolek Lipensko pro život a další podobné organizace míní, že další a další developerské projekty škodí životnímu prostředí. Na druhé straně obhájci rozvojových projektů poukazují na to, že plány chystají tak, aby vyhověli příslušným předpisům. A naopak, za znečišťovatele životního prostředí označují třeba chataře u Lipna o nichž tvrdí, že mají objekty bez napojení na společnou kanalizaci. Chataři zase argumentují tím, že splašky odvádějí do jímek…

Podle zákona

Sama Pavla Setničková nerozporuje to, že má u Lipna chatu, která není připojena na veřejnou vodovodní a kanalizační síť. Odpadní vody ale odvádí do řádně povolené a pravidelně vyvážené jímky. Nařčení z toho, že sama znečišťuje životní prostředí musela podle svých slov mnohokrát vyvracet a cítí se natolik poškozena, že sáhla k žalobě. V soudní síni při počáteční rekapitulaci v úterý zaznělo, že se žalobkyně domáhá veřejné omluvy od obce a zároveň částky 100 000 korun jako odškodnění újmy na cti a na žalobě trvá. Zástupci obce žalobu na Lipno na začátku jednání jednoznačně odmítli.

Soudkyně Ivana Paloučková přesto vyzvala obě strany ke smíru. Na to advokátka Kateřina Knězová z pražské kanceláře Cyprin a Kiršner, která zastupuje žalobkyni, uvedla, že stoprocentně by trvali na omluvě, lze ale mluvit o snížení kompenzace. Za obec Lipno advokát Zdeněk Kučera z pražské kanceláře Dentons vyjádřil mimo jiné názor, že se jedná o spor mezi dvěma politiky. A připojil, že chce poukázat na to, že ze strany žalobkyně je diskuze vyhrocená a na internetových stránkách spolku se objevují vulgární výrazy. Doplnil, že je obec připravena k jednání, ovšem s dovětkem, že omluva je nepřijatelná.

Na to kontrovala Kateřina Knězová, že žalobkyně není politička a odmítá, že by užívala vulgární výrazy. „Chceme upozornit, že žalobkyně nevykonává, ani nevykonávala žádnou veřejnou funkci,“ zdůraznila Kateřina Knězová a doplnila, že podobné věci nejsou předmětem řízení a jsou irelevantní.

Nakonec zvolili jednání

Soudkyně se po této úvodní slovní přestřelce ještě jednou vrátila k možnosti smíru a advokáti si vyžádali čas na pětiminutovou poradu. Deset minut se pak ještě radila Kateřina Knězová a Pavlou Setničkovou.

Advokáti pak následně soudkyni potvrdili, že se bude o smíru jednat. „Vnímám to tak, že obě strany mají zájem na korektní komunikaci, která by se mohla promítnout do smírného řešení sporu,“ konstatovala proto soudkyně Ivana Paloučková. Advokáti pak slíbili, že do konce října budou soud informovat, jestli k nějaké dohodě došlo.

Zdeněk Kučera před soudní síní uvedl, že se obě strany domluvily, že nebudou médiím poskytovat rozhovory, pokud se jedna ze stran nerozhodne jinak.

Stručné komentáře

Takže vyjádření žalující a žalované strany bylo jen stručné. „Ještě jsme se nedomluvili,“ upozornila Pavla Setničková, ale dodala, že doufá, že by se mohla nastavit lepší komunikace a že by to pro obě strany byla lepší mimosoudní dohoda, protože soudní spor znamená náklady a je časově náročný. Upozornila však, že obě strany zatím trvají na svém.

Zdeněk Zídek řekl, že je rád za nové jednání. „My jsme nikdy žádný spor nechtěli a nešlo nám nikdy o nic jiného než o rovnou a korektní komunikaci,“ uvedl Zdeněk Zídek. Zda je obec ochotna k nějakému ústupku, to ale nechtěl komentovat s odkazem na to, že záleží na případné dohodě.

Pokud k mimosoudní dohodě nedojde, mělo by se jednání vrátit zase do soudní síně.