Ten loni v červenci zamítl jeho odvolání proti odsouzení píseckým soudem za loupež a pokračující výtržnictví ve spolupachatelství na čtyři roky do věznice s ostrahou.

Řeší všechno pěstí

Třetího srpna 2007 kolem jedné v noci po dohodě s teprve 16letým mladíkem napadl na toaletě herna baru v Milevsku 64letého muže několika údery pěstí do hlavy.

Mladistvý spolupachatel při tom poškozenému sebral 6000 korun. D. v napadání pokračoval i po návratu k baru.

31. července 2007 v podvečer pak Martin D. napadl v písecké restauraci U Koček 25letého muže údery pěstí do obličeje. Když dotyčný upadl, obžalovaný ho kopal a mlátil dál. Pěstmi do obličeje napadl souběžně i dalšího občana.

Proti rozhodnutí krajského soudu podal Martin D. dovolání.

Porušili mu práva?

V řízení v Písku prý byla porušena jeho práva na obhajobu.

Mělo se to stát tím, že při rozhodování o trvání jeho vazby koncem října 2007 nebyl zastoupen advokátem, protože přítomný obhájce byl již dva týdny vyškrtnut ze seznamu advokátů.

Vytkl soudům, že vycházely pouze z výpovědi poškozeného z milevského baru. Ten však prý před soudem nebyl schopen uvést, zda jej napadl právě dovolatel, a kdo a jak mu odcizil hotovost. O jeho vině prý soudy rozhodly jen na základě domněnek napadeného.

K incidentu U Koček mínil, že jeho jednání bylo nižší intenzity než jednání poškozeného, a že nebylo prokázáno, že obviněný inicioval napadení ostatních. Jeho čin prý měl soud jako u všech ostatních zúčastněných postoupit k projednání jako přestupek.

Nedůvodné

NS se ztotožnil se závěrem krajského soudu, že účast obhájce při rozhodování o vazbě nemá rozhodující procesní význam.

Martinu D. byla soudem dána možnost vyjádřit se k dalšímu trvání jeho vazby. To, že při úkonu spočívajícím zejména v potřebě slyšení obviněného o dalším trvání vazby přítomný obhájce již obhájcem nebyl, nemělo za následek podstatné zkrácení práva obviněného na obhajobu.

K námitkám údajné nižší společenské nebezpečnosti jednání obviněného v restauraci u Koček NS připomněl, že dovolatel napadl dva muže před více než dvěma současně přítomnými osobami takovými údery pěstí do obličeje, až spadli. I pak je opakovaně kopal a pokračoval v bití.

Odvolací soud dále ve svém rozhodnutí zdůraznil, že obviněný se incidentu v restauraci dopustil několik hodin poté, co mu byl vyhlášen pravomocný rozsudek pro charakterově velmi obdobnou trestnou činnost.

Jestliže se obviněný v restauraci i za těchto okolností dopustil výtržnictví, je na místě na toto jeho jednání nahlížet jako na jednání výrazně společensky nebezpečnější než na jednání ostatních aktérů předmětného incidentu.

Na této skutečnosti podle odvolacího soudu nic nemění ani okolnost, že sám obviněný z oné rvačky vítězně nevyšel a utrpěl poranění.

Nejvyšší soud se se závěry českobudějovického soudu plně ztotožnil a dovolání Martina D. odmítl.

Své rozhodnutí zveřejnil v minulém týdnu.