Okresní soud v Prachaticích dal za tuto loupež Lukáši B. čtyři roky, Miroslavu K. tři. K. uvedl, že si šli na benzinku koupit něco k pití. Vyšel si ven zavolat, Lukáš se tam vrátil a pak ho viděl, jak tam někoho škrtí. Mával na něho, aby šel dovnitř, ale postavil se jen mezi dveře a říkal Lukášovi, aby toho nechal. Utekl a zavolal taxi, které je pak odvezlo do Budějovic. Tvrdil, že na akci domluveni nebyli.

Lukáš B. potvrdil, že se ho kamarád snažil odrazovat. Odmítal prý i hlídat. On přitáhl prodejce k pokladně, vzal peníze, prý asi 12 000, a utíkal za Mírou. Čin nedomlouvali.

Přepadený prodavač řekl, že ten druhý stál při přepadení mezi dveřmi, ale neslyšel, že by říkal, aby toho kumpán nechal, spíš prý něco jako dělej, dělej nebo chvátej.
Okresní soud obhajobě Miroslava K. neuvěřil. Nepodílel se sice na útoku na prodejce,  ale  podle přepadeného věděl, o co jde, spolupachatele od činu neodrazoval, naopak mu říkal, aby dělal rychle. I jeho tedy uznal vinným loupeží ve spolupachatelství.

Známé firmy

Přihlédl k tomu, že oba obvinění byli už osmkrát soudně trestáni, Miroslav K. naposledy letos v lednu za maření výkonu úředního rozhodnutí k podmínce. Poslední roční nepodmíněný trest za krádež vykonal loni v květnu. Tomáš B. dostal naposledy v květnu 2010 dva roky nepodmíněně, z jejichž výkonu byl podmíněně propuštěn loni v dubnu. Tresty za novou loupež vyměřil s přihlédnutím k tomu, že oba zřejmě čeká také vykonání posledních podmínek. Odvolali  se všichni. Lukáš B. chtěl mírnější trest, K. chtěl obžaloby zprostit – spolupachatelství se mu prý neprokázalo. Státní zástupce naopak pro něho žádal trest přísnější.

B. se snažil i před krajským soudem kumpána z činu vyvinit – prý mu neřekl, co  chce udělat, na ničem nebyli domluveni. Soud k tomu ale přečetl protokol z jeho výpovědi před vazebním soudcem: Vymysleli jsme plán, že to uděláme… Čekal venku na peníze, nijak mě neodrazoval…
B. se snažil vysvětlovat, že tehdy vypovídal pod vlivem pervitinu a na nátlak kriminálky. I když mu soud předestřel ze spisu výsledek negativního testu na drogy, který obviněný podstoupil více než 24 hodiny před výslechem, stál na svém, že si za uloupené peníze pořídil pervitin a ten aplikoval. Policii řekl, že není pod vlivem návykové látky, ale ve skutečnosti prý byl. „A nikdo to na vás nepoznal? Soudce, obhájce, všechny jste ošálil?" zapochyboval člen odvolacího senátu.

Obhájce Lukáše B. řekl, že útok jeho klient nevedl vysokou intenzitou; měl by tedy dostat trest na samé spodní hranici sazby, tedy asi dva roiky. Obhájce Miroslava K. mínil,  že v dramatické situaci si přepadený prodavač nemusel pamatovat, co tehdy jeho mandant říkal. B.  prý mohl být při výpovědi v přípravném řízení proti spoluobviněnému vskutku ovlivněn třeba příslibem,  že nebude vzat do vazby. „To se přece stává," mínil obhájce.

Státní zástupce zdůraznil, že podle důkazů K. kumpána od činu neodrazoval, ale naopak ho povzbuzoval, aby si pospíšil. Oběma přivolal taxi, uloupené peníze spolu utratili, o jeho  spoluúčasti mluvil i B. v přípravném řízení.

K jeho roli je podstatné, že „nehlídal" někde opodál, kde by o něm přepadený ani nevěděl, ale že byl přímo na místě činu a už tím posiloval hrozbu násilím Tím byl spolupachatelem loupeže. Uložené tři roky vězení jsou za to nepřiměřeně mírným trestem.

A soud se s jeho názorem ztotožnil. „Čekal na místě na dokonání činu, nezasáhl proti němu, zajistil taxi a společně odjeli do Budějovic – není pochyb o tom, že jednali po společné domluvě. Je tedy na místě, aby oba dostali stejný trest," řekl předseda senátu.

Soud proto rozsudek v části týkající se Miroslava K. zrušil a poslal ho do věznice s ostrahou také na čtyři roky. Proti rozhodnutí není řádných opravných prostředků.