Ohrožují tak nejen sebe, ale i ostatní účastníky silničního provozu. Opomíjí skutečnost, že podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích jsou také řidiči, a proto musí dodržovat povinnosti, které jim zákon ukládá. Tak například také cyklista může být vyzván k orientační dechové zkoušce, není-li ovlivněn alkoholem.

Jak přežít

Cyklista by měl užít k jízdě kolo, které je vybaveno základní povinou výbavou dle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 341/2002 Sb., „Technické požadavky na jízdní kola, potahová vozidla a ruční vozíky“. Podle ní musí být jízdní kolo pro jízdu za snížené viditelnosti vybaveno zařízeními pro světelnou signalizaci, tj. předním světlometem bílé barvy (je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, může být nahrazen svítilnou bílé barvy s přerušovaným světlem). Dále pak zadní svítilnou červené barvy, která může být rovněž nahrazena svítilnou s přerušovaným červeným světlem.


Cyklisté by se měli oblékat do barevného oblečení s reflexními prvky a vyvarovat se tmavému a nevýraznému oblečení.


Cyklista mladší 18 let je ze zákona povinen užít za jízdy cyklistickou helmu, po překročení této věkové hranice si každý může zvolit, zda ji užije či nikoliv. Vzhledem ke statistickým údajům policie jednoznačně doporučuje cyklistickou helmu používat.

Varovná čísla

Loni bylo při dopravních nehodách usmrceno 83 cyklistů, 505 cyklistů utrpělo těžké zranění a 2850 zranění lehké. Nehody si vyžádaly také život 5 dětí – cyklistů, z toho čtyři děti neměly cyklistickou helmu. Dalších 30 dětí bylo zraněno těžce. V loňském roce zavinilo 503 cyklistů dopravní nehodu pod vlivem alkoholu.


Za první čtyři měsíce letošního roku evidujeme 974 dopravních nehod s účastí cyklistů, což je o 356 nehod více ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Při těchto nehodách bylo 24 cyklistů usmrceno a 100 těžce zraněno.
Z celkového počtu nehod (974) zavinili cyklisté 509 s 20 mrtvými.