noci na 17. leden Č. s dalším již odsouzeným vypáčili visací zámek a z oploceného pozemku v Novém Vojířově odcizili 37 kusů starší hliníkové střešní krytiny v hodnotě 5365 korun.

Stejná dvojice rovněž v lednu přelezla plot do areálu bývalého vepřína ve Frahelži, vzala tam patnáct litinových stájových roštů a nezjištěné množství elektrických kabelů, z nichž získala sedm a půl kilogramu mědi. Tu muži prodali ve sběrně v J. Hradci.

Dušan Č. sám dále natřikrát po večerech odcizil z nezajištěného bývalého vepřína v Obratani celkem 885 kg železného odpadu. 18. dubna 2013 po poledni ve stejné místní části kradli s dalším kumpánem díly plechové garáže z venkovního skladu izolátorů. Již odsouzený spolupachatel přelezl plot a podával lup Dušanovi Č. Když ten čtyři kusy převzal a uložil do auta, vyrušil je majitel a oni plechy vrátili.

Posléze v noci na 27. listopad 2013 Č. s další neustanovenou osobou vešel do nefunkčního areálu živočišné výroby v Příbrazi. Odcizili elektrické kabely, na místě je rozřezali a na nezjištěném místě je zbavili izolace. Při převozu 75 kilogramů takto získané mědi do sběrny je zadržela hlídka policie.

V přípravném řízení se Č. ke krádežím doznal. K vepřínu řekl, že jej prý natipoval kumpán, který pak kabely prodal a jemu nic nedal. (Ten zase uváděl, že ho na místo zavedl Dušan Č., ale pak výpověď změnil. )

Č. se doznal i k útoku z listopadu. Tehdy navštívil příbuzného a navrhl mu, že by se mohli podívat po nějakém železe. V opuštěném statku našli asi 50-60 metrů dlouhý kabel, v lese jej vypálili a s mědí jeli do sběrny, když je v Soběslavi kolem půl páté v noci zastavila hlídka. 77 kg drátů bylo vráceno poškozenému družstvu a to se s požadavkem na náhradu škody nepřipojilo.

Recidivista

Okresní soud konstatoval, že Dušan Č. byl již šestnáctkrát soudně trestán. 28. června 2013 mu byl za kuplířství sjednávání žen k prostituci v nočních klubech a krádež uložen rok odnětí svobody podmíněně na tři léta. Den předtím ho Okresní soud v Pelhřimově potrestal trestním příkazem ke 150 hodinám obecně prospěšných prací za krádež. Nový rozsudek proto soud vynášel jako společný a souhrnný. Zavázal Č. také povinností k náhradě způsobené škody.

Obžalovaný se odvolal. Tresty deset a šest měsíců mu připadají nepřiměřeně tvrdé, neboť mu prý polehčuje doznání a spolupráce s orgány trestního řízení, kterou přispěl k objasnění věci. Způsobená škoda nebyla nijak závratná, měď z kabelů byla poškozenému družstvu vrácena. K naplnění účelu by podle něho stačil i nižší trest a do mírnějšího typu věznice, kde by mohl mít větší šanci získat práci a hradit částečně způsobenou škodu.

Intervenující státní zástupce poznamenal, že touto věcí se krajský soud zabývá už potřetí, když v říjnu ke stížnosti žalobce rušil usnesení Okresního soudu v J. Hradci o zastavení tohoto stíhání Dušana Č. pro neúčelnost. Odvoláním napadený rozsudek je podle něho správný, obžalovaný je speciální majetkový recidivista, odsouzený třikrát jen za poslední čtyři roky. Uložený trest se nejeví nepřiměřeně přísným a nespravedlivým, spíše naopak, řekl žalobce.

Krajský soud poté sám rozhodl, aby upravil zrušovací formulaci ve výroku první instance. „Ke zmírňování uložených trestů není žádný důvod, nejsou nijak přísné, rozhodně ne nepřiměřené," řekl předseda senátu.

„Při svém trestním rejstříku nemůže obžalovaný očekávat, že by mohl dostat méně a do mírnější věznice. Mírnější sankce v minulosti na něho neměly žádný účinek, nevedly k tomu, aby akceptoval morální a právní zásady společnosti. Když nic jiného, nyní uložené tresty odnětí svobody přinesou alespoň to, že tento obžalovaný nebude moci nějakou dobu páchat další trestnou činnost. A pro ostatní pachatele budou, doufejme, varováním…"

Proti rozhodnutí není řádných opravných prostředků.