Jak uvedl mluvčí strážníků David Štýfal, událostí se bude dále zabývat českobudějovický magistrát. Ženě hrozí až 100tisícová pokuta, protože v krajském městě je už několik let podomní prodej zakázán obecně závaznou vyhláškou. „I přesto se každoročně ve městě objevují podomní prodejci, kteří nabízející nejrůznější služby nebo levnější energie. Ne vždy je však uzavření smlouvy opravdu výhodné,“ upozorňuje David Štýfal. „Přesto se stává, že pod důmyslným postupem prodejců obyvatelé takovou smlouvu podepíší a až posléze zjistí, na co vlastně přistoupili. I po podpisu takové smlouvy ještě není pozdě. Podpora je v tomto případě v energetickém zákoně. V případě podomního prodeje je zákazník oprávněn bez sankce vypovědět smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou nebo určitou ve lhůtě do 15. dne po zahájení dodávky elektřiny nebo plynu,“ vysvětlil mluvčí městské policie.