Středeční rozsudek krajského soudu ukázal, jak rozdílné mohou být pohledy na skutečnost.

Pan Matěj V. z Veselí nad Lužnicí se žalobou ke krajskému správnímu soudu domáhal určení, že rozpuštění „poklidného shromáždění“ letos 5. dubna kolem 20.30 hodiny v Písku Policií ČR bylo nezákonné. Žalovaným bylo Krajské ředitelství Správy policie Jihočeského kraje. Jde o žalobu na rozhodnutí správního orgánu. Jenže neuspěl.

Matěji V. prý bylo zabráněno realizovat ústavou zaručené shromažďovací právo, když večer na třídě Národní svobody policisté vystoupivší z antonů spontánní, a tedy neohlášené, shromáždění rozpustili s odůvodněním, že nebylo oznámeno.
Žalobce v tom viděl porušení zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, neboť na místě nedošlo ke spáchání žádného trestného činu, ani k rozpuštění nebyly žádné další zákonné důvody podle § 12, odst. 3 a 6.

Zkrácen na právech?

Uvádí, že po několika krocích byli účastníci obstoupeni policií, protiprávně jim byly opsány údaje z občanských průkazů, byli fotografováni a vyzváni k rozchodu. Doplnil údajná osobní čísla osmi zasahujících policistů.
Ve smyslu § 65, odst. 1, 2 soudního řádu správního pan Matěj V. míní, že tímto rozhodnutím policie byl zkrácen na právech. Žádal přezkoumání tohoto rozhodnutí soudem s tím, že zákonné důvody k němu nebyly a shromáždění bylo tedy rozpuštěno v rozporu se zákonem.
Uvedl, že účelem shromáždění bylo „upozornění na politické procesy vedené v ČR proti názorově a ideologicky nepohodlným osobám“. Účastníci podle něho nesli transparent s nápisem Svoboda politickým vězňům a skandovali heslo „Svoboda slova“. Jednalo se o zcela uspořádaný pokojný průvod po chodníku, dodává.

Podle něho bylo shromáždění ukončeno zasahujícím policistou slovy: Tímto shromážděním porušujete zákon, jestli se nerozejdete, tak vás sebereme. Rozpuštění prý policisté odmítli účastníkům odůvodnit.

Před krajským soudem Matěj V. již dříve na dotazy uvedl, že cestou z hokejového zápasu mu na ulici nějaký člověk řekl o účelu shromáždění za svobodu politických vězňů a on se připojil, protože nesouhlasí „s některými praktikami v tomto státě“. Převzal rozžatou svíci a šel s asi deseti lidmi po chodníku do centra. Po velmi krátké době přijely transportéry s policisty, kteří je filmovali a zjišťovali jejich totožnost. Muž s transparentem a další se těsně předtím vytratili.

Čtyři zbývající policistům řekli, že jen projevují svůj názor, načež je policisté vyzvali k rozchodu a oni uposlechli.
Soud chtěl vědět, o jaké politické vězně šlo, jaké že tu v ČR máme, a Matěj V. uvedl například Michaelu Dupovou, která už je prý osm měsíců ve vazbě v Praze. Za co bojovala, to prý neví, ale z internetu a letáků četl, že snad vylepovala nějaké samolepky. Domnívá se, že je přiřazována k extremistům, ale neví, jaké názory projevila. Jen vnímá jako nespravedlnost, že je za to ve vazbě.

Opakoval, že žaluje proto, že bylo porušeno jeho právo na svobodu shromažďování.
Soud mu předestřel vyjádření policie, že tehdy nezasahovala kvůli nějakému neoznámenému shromáždění, neboť k žádnému nedošlo. Zmíněná skupinka čtyř lidí na chodníku jím ani ve smyslu zákona být nemohla. Zasahovali prý proti méně závažnému porušení veřejného pořádku a plynulosti dopravního provozu touto skupinkou, resp. řešili výtržnost, kterou oznámil jeden z řidičů, na jehož auto mělo být skupinou pliváno, Matěj V. na to prohlásil, že shromáždění bylo pokojné, ke kopání do aut a bouchání do výloh nedošlo.

Politické pronásledování?

Podobně hovořili i další z lustrovaných jako svědkové. Připojili se ke skupince proto, že souhlasili s podporou politicky pronásledovaných, o kterých prý slyšel v televizi.
První svědek prý chtěl podpořit třeba nacionalisty, „kteří cítí jako vlastenci a jde jim o lepší budoucnost“. Nesouhlasí s celkovou politikou, jak jsou ti lidé zavíráni. Uvedl jako příklad politického vězně Lukáše Roba, o němž měl slyšet v televizi, pronásledovaného snad za to, že někoho vezl na nějaký koncert.
Druhý svědek taky nesouhlasil s tím, „co tady policie dělá, jak zasahuje proti lidem“, jejichž názory specifikovat neuměl. K protestu se prý připojil kvůli tomu, jak proti nim policie zasahuje.

Třetí svědek taky s transparentem souhlasil, v novinách a televizi je toho plno, že se u nás pronásleduje za politické názory. Nikoho konkrétního prý nezná. Připojil se ale proto, jak se proti těm lidem zasahuje. „Nic nelegálního jsme nedělali, shromáždění nemělo být rozpuštěno,“ mínil.
Soud ve středu vyslechl jako svědky i zasahující policisty. Při rozsudku vycházel i ze zhlédnutí videozáznamu ze zásahu. Předsedkyně senátu Věra Balejová žalobu Matěje V. zamítla (Deník 23. 9.).
„ Nešlo o projev shromažďovacího práva, ale o narušení veřejného pořádku, takže nebylo zasaženo do žalobcových práv.“ Žalobce se do 14 dnů může obrátit s kasační stížností k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.
⋌(Za přispění Radka Gálise.)