Tentokrát soud hodnotil jeho chování od listopadu 2001 do března 2005. S výjimkou prvních dvou let, kdy pracoval ve výkonu trestu a na výživné mu bylo strháváno ze mzdy kolem 1300 korun měsíčně, a s výjimkou ještě jedné platby čtyř tisíc v květnu 2004 neplatil k rukám bývalé manželky na svá nezletilá dvojčata nic. Přitom byl podle rozhodnutí soudu povinen přispívat na každou dvěma tisícovkami měsíčně. Obdobně neplatil určené tři tisíce na syna. Celkově tak dluží svým dětem 210 000 Kč.

Přitom byl za stejné jednání v jiném období v květnu 2002 odsouzen k roku podmíněně s tím, že během zkušební doby dlužné částky uhradí. Krátce nato dostal od jiného soudu pět let za zpronevěru… Práci, kterou si od té doby našel, ztratil poprvé podle zaměstnavatele pro hrubé porušování pracovní morálky, podruhé ve zkušební době, když prý byl nespokojen se zařazením. Pak už ho živila matka, protože další práci nesehnal…

Proti novému trestu se odvolal. Ke krajskému soudu nepřišel, ale objevily se u něj dvě jeho děti. Jedna z dvojčat předložila soudu písemné prohlášení datované šestým červencem, že převzala od taťky v hotovosti jako úhradu dluženého výživného pro ni a ostatní děti celkem 256 000 korun. Bráška to spolupodepsal jako svědek předání.

Na dotazy dívka uvedla, že peníze utratila v Praze mimo jiné za oblečení, které pak různě rozdala kamarádkám… Soud samozřejmě označil její svědectví za absolutně nevěrohodné. Předseda senátu připomněl, že otec ještě v září tvrdil v odvolání, že peníze poslal složenkou, a o žádném předání v hotovosti se nezmínil. Nemluvil o něm ani při zatýkání.

„Nelze očekávat, že soud bude tak naivní, aby vám uvěřil," řekl ke svědkyni. „A jestliže se uchylujete krátce po dovršení zletilosti k tak průhledné lži, pak není vyloučeno, že ponesete trestní odpovědnost za křivé svědectví a že se tu s vámi setkáme jako s obžalovanou," napomenul mladičkou svědkyni.

Ta pak odešla s pozdravem Nashledanou a Deník tehdy poznamenal: Věřme, že to řekla jen z přirozené zdvořilosti…