Zraněná spolujezdkyně, v době havárie 24letá matka dítěte, uplatnila u pojišťovny řidičky nárok na náhradu škody. Ta mimo jiné tvrdila spoluzavinění poškozené a uhradila jí celkem 76 350 korun. Po rozsudku Okresního soudu v Č. Budějovicích v roce 2010, který uzavřel, že nelze klást spolujezdkyni za vinu, že nepoznala podnapilost řidičky, pojišťovna vyplatila na bolestném 53 760 Kč a na ztížení společenského uplatnění přes 2,58 milionu. V lednu 2012 soud stanovil bolestné na konečných více než milion a ztížení uplatnění vyčíslil na konečných přes 4,39 milionu. Na náhradě nemajetkové újmy tak pojišťovna žalobkyni zaplatila celkem přes pět a půl milionu korun.
Soud předepsal pojišťovně i povinnost platby úroků z prodlení. Žalobu v částce dalších více než pěti milionů zamítl.

Málo? Přiměřeně?

Proti rozsudku se odvolaly obě strany sporu. Žalobkyně odmítala závěry o promlčení části nároku a osminásobné navýšení sazby odškodnění považovala za nepřiměřené jejímu absolutními vyřazení z běžného života. Pojišťovna mínila, že ji odškodnila už dostatečně.
Krajský soud doplnil dokazování širší svědeckou výpovědí manžela žalobkyně a uzavřel, že kvalita jejího života je značně snížena, ale v některých oblastech života se alespoň na základní úrovni realizovat může. Porovnal  její situaci s ještě komplikovanějšími u jiných poškozených. V detailech konstatoval, že soud prvního stupně správně rozhodl o namítaných promlčeních části nároku. Rozsudek o uložení povinnosti pojišťovně doplatit zbytek nárokovaného odškodnění ztížení uplatnění žalobkyně, o úrocích z prodlení a v zamítnutí požadovaných dalších více než pěti milionů loni v dubnu potvrdil. Pojišťovně uložil zaplatit soudní poplatek ve výši přes 220 000 korun.

Uvedl, že věc posuzoval ještě podle starého zákona, kdy se náhrada škody na zdraví stanovovala od základního bodového ohodnocení, nikoliv podle nového zákona č. 89/2012 Sb., mj. proto, že by jiný postup vzhledem k délce řízení odporoval principu legitimního očekávání účastníka řízení. Přihlédl nicméně k nové úpravě co do přiměřeného odškodnění nemajetkové újmy a zásady slušnosti odškodnění za ztížení společenského uplatnění podle § 2958 nového občanského zákoníku.
Žalobkyně podala proti zamítavému výroku dovolání k Nejvyššímu soudu ČR (NS) a ten je odmítl s tím, že dovolatelka v něm nevymezuje žádný ze čtyř rozdílných předpokladů přípustnosti dovolání uvedených v § 237 o. s. ř.