Po návratu z léčení se svěřují se svými problémy terapeutům v doléčovacích centrech nebo poradnách. V Budějovicích nabízí takovou pomoc třeba Adiktologická poradna sdružení Prevent. Ta sídlí v ulici Františka Ondříčka č. 2 na Vltavě a je otevřena od pondělí do čtvrtka mezi 9. a 17. hodinou. Pátky bývají vyhrazené pro objednané klienty.

Poradna poskytuje pomoc jak závislým, tak jejich blízkým. Nabízí ambulantní léčbu závislosti a doléčování formou individuální, párové a rodinné terapie. Také testy na HIV a virové hepatitidy nebo pomoc při vyřízení ústavní či rezidentní léčby. Pokud tu budete chtít hledat pomoc, je lepší se dopředu telefonicky objednat.

Vedoucí Tomáš Brejcha řekl, že loni navštívilo poradnu 278 lidí. Převládali uživatelé pervitinu. Přibylo i lidí, kteří docházejí na toxikologické testy. Mnohdy to nemusí být z vlastní vůle, ale z nařízení orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) nebo probační a mediační služby. Zatímco v roce 2013 uskutečnil Prevent celkem 155 testů 
u 32 lidí, loni to bylo už 353 testů u 58 osob.

„Abstinovat neznamená jenom nebrat drogy, nepít nebo nehrát, je to o tom naučit se, jak žít bez závislosti. Naučit se, s čím žít, jak řešit otázky, které normální život přináší. Třeba jak vůbec žít ve městě, kde jsem bral, hrál, pil, nebo jak žít, aby mě to bavilo," vysvětluje nelehké zapojení vyléčených klientů do běžného života vedoucí adiktologické poradny Tomáš Brejcha.

Kam pro pomocAdiktologická poradna Prevent sídlí v ulici Fr. Ondříčka č. 2 v Budějovicích. Pro běžné návštěvníky je otevřena od pondělí do čtvrtka mezi 9. do 17. hodinou. Pátek je určen pro objednané klienty.

Nově také pracovníci poradny jezdí každé liché úterý do Blatné, kde otevřeli pobočku v prostorách Komunitního centra aktivního života.

Telefon: +420 725 708 078
E-mail: poradna@os-prevent.cz
Web: http://dp.os-prevent.cz

Právě pro tyto klienty vytvořila poradna podpůrné skupiny. Skupina je určená pro abstinující klienty, jeden cyklus trvá deset setkání a skupina je uzavřená. To znamená, že po celý cyklus do ní nevstoupí někdo nový. Setkání se konají za účasti terapeuta. Vstup je dobrovolný, ale pak terapeuti požadují dokončení celého cyklu.

„Naši klienti při návratu zpět do života bez závislosti často naráží na různé problémy a často neví přesně, jak by je měli řešit. Neví třeba, jak mluvit o své minulosti v práci, jak navazovat bezpečné kontakty, jak se vztahovat 
k alkoholu a lékům a jak do toho znovu nespadnout. Střetávají se s realitou, ve které dosud nežili.V naší podpůrné skupině by se měly řešit tyto situace pomocí společného sdílení. Klientům samozřejmě zaručujeme důvěrnost, mlčenlivost a bezplatnost," popisuje fungování skupiny vedoucí poradny Tomáš Brejcha.

Terapeuti se přitom nevěnují pouze samotným závislým, ale i jejich rodinným příslušníkům. Do podrobností se zabývají například psanými i nepsanými pravidly dané rodiny, dosavadním způsobem vzájemné komunikace či nevyřčenými otázkami, které se ukrývají hluboko pod povrchem. Tato témata mohou být někdy velmi nepříjemná, pro úspěšnou léčbu jsou však nezbytná.

„Lidé si často myslí, že pokud jejich blízký užívá alkohol, drogy nebo propadne jiné závislosti, je to nějaká ostuda. Často pak nabývají dojmu, že jsou na to úplně sami a nikdo jiný takovou zkušenost nemá. Až u nás pak zjišťují, kolik lidí se s tím pere. Mohou se tak poradit nebo naopak předat své vlastní zkušenosti," popsal Tomáš Brejcha.

Jednou z výhod zařízení je například to, že jej mohou navštěvovat pouze motivovaní klienti, kteří chtějí své problémy sami řešit.