Případ nežalovali jihočeští státní zástupci, ale Vrchní státní zastupitelství ho delegovalo krajským žalobcům v Hradci Králové a do případu byla zapletena i velká stavební firma Hochtief CZ. V rozsudku padly tresty hluboko pod zákonnou hranicí a dva obžalovaní, kteří se na případu měli podílet za Hochtief CZ, byli viny zproštěni.

Relaxační a regenerační centrum stavělo Kardiocentrum Vysočina CZA sídlící na Hluboké. Budovalo se v letech 2008 až 2010 a v té době centrum vedli jako jednatelé a pak jako členové statutárních orgánů Miroslav Skořepa z Jindřichohradecka a Vladimír Hlavatý z Českobudějovicka. Jako technický dozor jim pomáhal se stavbou Pavel Drmota z Hluboké nad Vltavou.

Kardiocentrum získalo na jaře roku 2008 na stavbu za zhruba tři sta milionů korun dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (ROP) prostřednictvím agentury G-Project. Dotace měla činit zhruba 141,8 milionu korun. Předložené doklady k žádosti byly podle všeho v pořádku.

Podle obžaloby a podle rozhodnutí soudu ale Kardiocentrum Vysočina CZA začalo stavět podle jiného projektu. Skelet centra zůstal zachován, ale došlo ke změnám v založení stavby a velkým dispozičním změnám uvnitř. „Od začátku se stavělo načerno,“ řekl soudce Ondřej Círek při ústním odůvodnění rozsudku.

Žaloba podle nepravomocného rozsudku prokázala, že Kardiocentrum Vysočina CZA mělo od začátku stavby novou projektovou dokumentaci, ale ROPu ji nepředložilo a o změnách neinformovalo, tak jak by mělo. Obhajobu v tom smyslu, že by se informace o změnách na ROP ztratily, soud odmítl.

Trojice Vladimír Hlavatý, Miroslav Skořepa a Pavel Drmota podle rozsudku zajišťovala zkreslené a nepravdivé protokoly, zprávy a faktury o stavbě. Respektive předkládala dokumentaci tak, aby odpovídala plně žádosti o dotaci a staré projektové dokumentaci a rozpočtu. „Navozovali zdání, že se stavba staví podle staré projektové dokumentace,“ zaznělo ve vyhlášení rozsudku.

Díky tomu se Kardiocentru Vysočina CZA podařilo získat první část dotace přesahující 50 milionů korun. Další dvě části přesahující 90 milionů korun už ROP kvůli nesrovnalostem nevyplatil. Peníze pocházely z osmdesáti pěti procent z rozpočtu Evropské unie a zbytek pokryly národní zdroje.

Podle posouzení případu soudem obžalovaní nezpůsobili škodu v klasickém slova smyslu. Docházelo k tomu, že faktury byly v některých případech vyšší než skutečnost a v jiných případech nižší než skutečné náklady stavby, ale v konečném důsledku vše lidově řečeno sedělo. Senát krajského soudu vedený soudcem Ondřejem Církem dospěl k názoru, že obžalovaní nechtěli vyřizovat změny projektu a žádosti, které by je mohly zdržet i o rok. Změny by jim přitom schváleny s největší pravděpodobností byly. Centrum však postavili a funguje. „Nebylo prokázáno, že by se nějak obohatili,“ řekl také soudce Ondřej Círek.

Obžalovaní Vladimír Hlavatý, Miroslav Skořepa a Pavel Drmota byli odsouzeni za dotační podvod a poškozování zájmů Evropské unie z části ve stádiu pokusu. A to na tři roky s podmíněným odkladem na pět let. Vrátit také musí dotaci přesahující padesát milionů korun. Soud konstatoval, že peníze na to na svých účtech mají.

Zákonná hranice v tomto případě je pět až deset let nepodmíněně. Soud přihlédl i k tomu, že obžalovaní nebyli dosud trestáni, neobohatili se, stavbu dokončili, od činu uplynulo už deset let a šlo jim pouze o urychlení.

Obžalobě čelili také František Šeba a Martin Valík z Českobudějovicka, kteří se měli podílet na podvodu za stavební firmu Hochtief CZ tím, že měli zajistit faktury, které odpovídaly starému projektu, ale ne skutečnosti. Soud však dospěl k rozhodnutí, že trestný čin nespáchali a obžaloby je zprostil. Soudce Ondřej Círek v ústním odůvodnění rozsudku uvedl, že šlo o pěšáky a odpovědnost za Hochtief CZ by měla být hledána mezi jeho manažery.

Státní zástupce Zdeněk Štěpánek navrhoval pro všechny obžalované tresty nad spodní zákonnou hranicí. Na místě se proto proti rozsudku odvolal, jak kvůli zproštění viny u dvou obžalovaných, tak kvůli nízké výši trestů pro trojici Vladimír Hlavatý, Miroslav Skořepa a Pavel Drmota. Případem se tak bude zabývat Vrchní soud.