Se čtrnáctiletým Silviem se začali prát. Zlý muž – tedy 21letý pan Adam – prý také vedl ruku k nacistickému pozdravu a zahajloval si.


Neurážel?


Adam k incidentu uvedl, že když se míjel se skupinkou, zavrávoral, jak byl trochu opilý, zavadil o kolo jednoho z kluků a oba spadli.
Pošťuchovali se prý, došlo i na pěsti, ale ty výroky v obvinění neřekl a nehajloval.


Takhle mu to potvrzoval kamarád, který prý na vzdálenost deseti metrů žádné Sieg Heil neslyšel. Svědkové ze Silviovy skupinky zase událost líčili, jak poté převzala obžaloba.


Pan Adam tedy stanul u Okresního soudu ve Strakonicích za podporu a propagaci hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka a za veřejné hanobení národa, etnické skupiny nebo rasy.


Při tvrzení proti tvrzení soud vážil věrohodnost stran.


Konstatoval, že chlapci vypovídali spontánně, nic nezveličovali, neměli předtím s obžalovaným žádný konflikt, neměli důvod mu škodit.
O vině pana Adama tak soud neměl pochyb. Vzal v úvahu, že se činu dopustil v podmínce za výtržnictví, ale uložil mu trest ještě výchovný – 350 hodin obecně prospěšných prací.


Obžalovaný se odvolal. Znovu popřel, že by urážel romské etnikum popsanými výrazy. Tvrzení Silviových kamarádů se podle něho rozcházejí, jsou nepřesvědčivá a účelová. Povinností orgánů činných v trestním řízení je prokázat jeho vinu bez pochybností, což se v tomto případě prý nestalo.
Navrhoval zprostit ho obžaloby, případně upustit od jeho potrestání, dát mu podmínku či méně hodin práce.


Projev chování


Státní zástupce krajskému soudu připomněl předchozí hříchy pana Adama.


V červnu 2006 Okresní soud podmíněně zastavil jeho stíhání za spoluúčast při napadení jiného občana. Loni v květnu ho trestním příkazem potrestal za další napadání lidí na nádraží v prosinci 2006. V září se soud vrátil k onomu podmíněnému zastavení stíhání, ale zastavil je pro neúčelnost vzhledem k probíhajícímu řízení v nové věci.


Státní zástupce z toho odvodil, že i napadení u plovárny bylo „typickým obrazem způsobu chování obžalovaného v mezilidských vztazích“.
Zjištění a závěry Okresního soudu má proto žaloba za správné.


Uložený trest obecně prospěšných prací je méně anonymní než podmíněně odložený trest vězení, a tedy daleko výchovnější.
Krajský soud ve čtvrtek odvolání pana Adama zamítl.


„Není důvod se domnívat, že by si tři mladí svědkové začali něco vymýšlet na obviněného, s nímž předtím neměli žádný konflikt,“ ztotožnil se předseda senátu se závěry první instance.


Pan Adam si i podle zjištění krajského soudu počíná vůči dalším občanům konfliktně a agresívně. „Uložený trest je mírný,“ uzavřel předseda senátu.