Obviněný byl stíhán za to, že od 30. září 2004 jako jednatel Hora Holding, s. r. o., vědomě bez oprávnění užívá objekt armády v katastru Homole.
Podle okresního soudu bez uzavření nájemní smlouvy a bez souhlasu vlastníka hospodaří s patrovou budovou ve zpustlém vojenském areálu u krajského města.


Bývalý vojenský pilot Ing. Hora obžalobu odmítá. Uvádí, že na přelomu let 1998–99 žádal armádu o odprodej této nemovitosti, označené jako nepotřebná. V osmdesátých letech tu měla být raketová základna. Hora tu prý chtěl vybudovat školicí středisko.


V prvním kroku si areál pronajala jeho společnost Aurid. Po čase obeslal výběrové řízení na odprodej objektu za nynější Hora Holding, ale řízení bylo zrušeno.


Přestal platit nájemné, ale dvakrát je posléze doplatil a pokračoval v jednáních. Do nemovitosti prý investoval asi pět milionů. V žalovaném období prý v ní byl jen správce, aby objekt nebyl rozkraden.


Lev na scéně


Vojenská ubytovací a stavební správa (VUS) se při pokusech o kontrolu do nemovitosti nedostala.


Za plotem pobíhali dva psi prý bojových plemen. A jak bylo už publikováno, Milan Hora v objektu také držel a drží lva pustinného…


V roce 2005 chovatel umožnil veterinářce krajské správy kontrolu a ta mu chov šelmy povolila na tři roky. Zvíře bylo v pořádku i při následných kontrolách. Za předchozí chov jedince nebezpečného druhu bez povolení byl Hora v prosinci 2005 řešen magistrátem v přestupkovém řízení za týrání zvířat.


Lva pak „vyrušili“ letos jihočeští policisté. Před prohledáním klece při šetření podezření z trestné činnosti majitele ho musel uspat veterinář.


Ing. Hora před krajským soudem potvrdil, že byl obviněn snad z padělání směnky. O lva ani směnku ale tentokrát nešlo.


Občanský spor?


Problém je v tom, že po zjištění, že areál užívá Hora Holding, s nímž pronajímatel nemá nájemní vztah, dostal Aurid výpověď. Lhůta k vyklizení vypršela 30. září 2004. Od té doby tedy Hora užívá nemovitost bez právního důvodu.


Podle armády bylo výběrové řízení na odprodej zrušeno proto, že zájemce dluží na nájemném 200 000 Kč. Ten naopak chce za zhodnocení nemovitosti 3,6 milionu. Kauza je tak provázena řadou civilních řízení.


Okresní soud shledal ing. Horu vinným zmíněným trestným činem. Uložil mu jen velmi mírný trest, když mj. konstatoval, že obviněný prokazatelně objekt ochránil před devastací. Soud přitom vzal v úvahu i „nepružné jednání armády, která nedokázala s nepotřebným areálem naložit s péčí řádného hospodáře“.


Před krajským soudem obviněný mj. řekl, že pozemek pod objektem koupil, armádě dal výpověď a žaluje ji… Nabídl jako důkaz přepis nahrávky jednání se zástupcem ministerstva obrany bez jeho vědomí. Vzhledem k okolnostem pořízení se soud důkazem nezabýval.


Po poradě pak vynesl zprošťující rozsudek s tím, že v žalobě označený skutek není trestným činem. „Jde o civilní spor,“ tlumočil názor odvolacího senátu jeho předseda. „Výpověď, kterou společnost obžalovaného dostala, je platná. Pak tedy měla následovat exekuce, jenže ministerstvo obrany reaguje po svém…“


Zmínil zjištění okresního soudu, že obviněný uchránil majetek armády před devastací. Nezpůsobil žádnou škodu. „Pak je na místě otázka, zda taková společenská nebezpečnost dovoluje závěr, že jde o trestný čin,“ dodal.


V dané věci má krajský soud za to, že trestným činem není. „Trestní právo nemůže suplovat práva civilní,“ uzavřel předseda senátu. Rozsudek je pravomocný.


Mimo něj pak jde informace, že areál v Homolích nabídlo nedávno ministerstvo obrany převést bezúplatně Jihočeskému kraji.