Společnost podle mluvčí České inspekce životního prostředí (ČIŽP) Radky Nastoupilové neprovozovala zdroj znečišťování ovzduší v souladu se schváleným provozním řádem a povolením provozu."Neodstranila totiž závadu na filtračním zařízení do 24 hodin a překračovala projektovou denní výrobní kapacitu. Nevedla provozní evidenci, konkrétně neuvedla poruchu filtračního zařízení na sile. Inspektoři České inspekce životního prostředí v Českých Budějovicích jí za to uložili pokutu 180 tisíc korun," uvedla.

V provozovně, kde probíhá výroba různých druhů betonových vibrolisovaných stavebních výrobků, provedli v prosinci 2019 inspektoři kontrolu. „Podle provozního řádu měl obviněný po zjištění závady na filtračním zařízení provést opravu do 24 hodin. Porouchané filtrační zařízení na sile však nebylo funkční minimálně dva měsíce,“ řekl Vladimír Jiráček, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP České Budějovice. Dalším zjištěním inspektorů bylo překročení denní projektové výrobní kapacity 72 m3, kdy z provozní evidence firmy zjistili, že průměrná výrobní denní kapacita v roce 2018 byla 182 m3 a v roce 2019 byla 121 m3.

Společnost BEST a. s. dle mluvčí spáchala více přestupků, které ČIŽP projednala v rámci společného řízení. „Přestupek spáchaný provozem zdroje v rozporu s povolením považujeme za závažný. Nedodržením podmínek totiž může dojít k poškození životního prostředí,“ uvedl Vladimír Jiráček.

Společnost BEST a. s. se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolala a pokuta 180 tisíc korun nabyla 11. března právní moci.